LeoVegas AB Q4 2022 rapport publicerad

Regulatorisk
Regulatorisk

Den 22 september 2022, avnoterades LeoVegas AB från Nasdaq Stockholm, till följd av att MGM Resorts International, genom MGM Casino Next Lion, förvärvat över 98% av aktierna. Därutöver pågår en process att tvångsinlösa resterande utestående aktierna.

LeoVegas AB har fortsatt obligationer, ISIN: SE0015242854, noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I enlighet med obligationsvillkoren har LeoVegas AB publicerat en kvartalsrapport för perioden fjärde kvartalet 2022. Rapporten finns nu tillgänglig på LeoVegas Groups hemsida under Investor Relations.

Läs mer på www.leovegasgroup.com.