LeoVegas AB Q3 2016: Rekordhöga intäkter med 39,7 MEUR och 25% EBITDA marginal

Regulatorisk
Regulatorisk

"LeoVegas har starkt momentum i både tillväxt och resultat till följd av ett konsekvent fokus på mobilen, vårt teknikförsprång, effektiva marknadsföringsinvesteringar och kraftigt kundinflöde under föregående kvartal" – Gustaf Hagman, VD och medgrundare 

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2016[1]

 • Intäkterna ökade med 76 procent till 39,7 MEUR (22,6). Tillväxten var i sin helhet organisk.
 • EBITDA uppgick till 9,8 MEUR (1,1), motsvarande en EBITDA marginal om 24,7 procent (4,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,4 MEUR (0,9).
 • Deponeringar i mobilen stod för 67 procent (58) av totalen.
 • Totala deponeringar ökade med 87 procent till 123,7 MEUR (66,3).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 156 389 (88 290), en ökning med 77 procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 74 638 (42 378), en ökning med 76 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 81 751 (45 912), en ökning med 78 procent.
 • Den sekventiella tillväxten för återkommande kunder var 22 procent vilket var den högsta nivån på sju kvartal.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,09 EUR både innan och efter utspädning (0,01).
 • Stark nettokassa 45,0 MEUR

Delårsperioden: 1 januari – 30 september 2016

 • Intäkterna ökade med 76 procent till 100,2 MEUR (57,0). Tillväxten var i sin helhet organisk.
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 11,3 MEUR (0,8), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 11,3 procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,1 MEUR (0,3). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 10,4 MEUR (0,3), motsvarande en justerad EBIT marginal om 10,3 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,05 innan utspädning (0,00) och 0,04 efter utspädning (0,00).

Händelser efter kvartalet slut

 • LeoVegas har beviljats spellicens för den danska marknaden

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

LeoVegas fortsätter utvecklas enligt vår vision; att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Lanseringarna av LeoVegas Sport och LeoVegas Live Casino lade grunden för en kraftig tillväxt av nya kunder och gav oss en ordentlig fart in i hösten och det tredje kvartalet. LeoVegas fortsätter att leverera en väldigt bra organisk tillväxt och i detta kvartal rekord i både intäkter och lönsamhet.

LeoVegas har flera gånger utsetts till Mobile och Online Casino Operator of the Year. Vi fortsätter leda spelindustrin med det teknikförsprång vi har och erbjuder nu till exempel marknadens bredaste utbud av Live Casino i mobilen. Vi fokuserar dessutom hårt på att utveckla marknadens snabbaste och mest användarvänliga sportspel i mobilen.

Att LeoVegas har den ledande positionen inom spel i mobilen bekräftas i en undersökning publicerad i Online Gambling Quarterly Report. Resultatet i undersökningen, som baserar sig på svar från ledande experter och befattningshavare i branschen, är att LeoVegas under de kommande tolv månaderna förutspås vara den speloperatör som kommer att växa mest av alla speloperatörer i världen. Jag ser detta som ett resultat av den fantastiska insats alla medarbetare gör.

Det fjärde kvartalet har öppnat i linje med vår förväntan. Spelintäkter netto (NGR) i oktober uppgick till 12,8 MEUR motsvarande en tillväxt om 63 procent jämfört med samma period 2015. December har historiskt haft det fjärde kvartalets starkaste tillväxt.

Med ett starkt momentum, nya spelkategorier och en ledande position mobilt ser vi fram emot en händelserik vinter.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5033 6538, UK: +44 (0) 20 3427 1902, US: +1646 254 3388
Bekräftelse kod: 7289278 eller via webben – http://edge.media-server.com/m/p/vixtmczs

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegas.com och www.leovegasgroup.com

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.