LeoVegas slutför migreringen av 12 varumärken för att skapa en bättre kundupplevelse

LeoVegas verksamhet i Storbritannien har flera varumärken och bedrivs under samlingsnamnet Rocket X. Under årets första kvartal har dessa varumärken, exempelvis 21.co.uk, Bet UK och Pink Casino, migrerats till LeoVegas egenutvecklade teknikplattform. I och med detta drivs nu samtliga av LeoVegas varumärken i Storbritannien på gruppens egen teknikplattform. Det skapar en mer fokuserad och effektiv verksamhet, som fullt nyttjar koncernens skalfördelar inom teknik, produkt och organisation. Migreringen bidrar till en bättre kundupplevelse i form av kraftigt utökat spelerbjudande, betalmöjligheter och snabbare funktionalitet.

fördelen med egenutvecklad teknik
Den brittiska marknaden för onlinespel har förändrats kraftigt de senaste åren, exempelvis avseende striktare krav inom regelefterlevnad samt högre spelskatter. LeoVegas har samtidigt, sedan förvärvet av tillgångarna i IPS (idag benämnt Rocket X), bedrivit den verksamheten i Storbritannien på en tredjepartslösning. Övergången från en tredjepartsleverantör innebär att koncernen nu har fullständig kontroll över all teknik och det minskar komplexiteten avesvärt i det dagliga arbetet. Migreringen bidrar till ett kraftigt utökat spelerbjudande där både LeoVegas exklusiva titlar samt spel utvecklade av tredje part blir tillgängliga. Även antalet betalmöjligheter och annan funktionalitet utökas.

Att äga och styra sin teknik är en stark konkurrensfördel som tar bort behovet av eventuell dubbelutveckling som krävs vid flera plattformar samtidigt som det ger ökad snabbhet och flexibilitet när kraven inom regelefterlevnad snabbt ändras.

”Detta är en milstolpe för hela koncernen, men framförallt för vår teknikorganisation och alla medarbetare som arbetar med den brittiska marknaden. Jag är otroligt imponerad av att migreringen genomförts på kort tid och under en period och situation när vår arbetsstyrka arbetar hemifrån. Det visar på att vår kultur med självdrivna och målmedvetna medarbetare är en konkurrensfördel. Migreringen till vår egen plattform gör oss än mer skalbara och våra varumärken i Storbritannien kommer nu kunna ta del av all den innovation som utvecklas på vår egna plattform. Ett sådant exempel är vår rekommendationsmotor som är en stor framgång för LeoVegasvarumärket. Våra kunder i Storbritannien kommer få en bättre kundupplevelse med större utbud av spel, många fler betalmöjligheter och generellt en snabbare site och app.  Vi har höga ambitioner för våra varumärken i Storbritannien och denna migration är ett stort steg för oss att leverera enligt visionen att bli ”King of Casino” på alla våra marknader”. säger Gustaf Hagman, Group CEO.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

om leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com