LEOVEGAS RAMVERK FÖR ANSVARSFULLT SPEL GRANSKAT OCH BEDÖMT AV ECOGRA

LeoVegas ramverk och rutiner för ansvarsfullt spel har granskats och bedömts av det branschledande certifieringsbolaget eCogra för att säkerställa att spelbolagets tjänster lever upp till de rekommendationer som EU Kommissionen publicerat om onlinespel. Granskningen bekräftar att LeoVegas arbete lever upp till alla relevanta rekommendationer.

LeoVegas ramverk och rutiner för att säkerställa ansvarsfullt spelande har, granskats av en utomstående part. Det oberoende och branschledande brittiska bolaget eCogra är specialiserat på att testa, certifiera och granska spelsektorn. Under våren har eCogra genomfört tester och intervjuer för att bedöma om LeoVegas speltjänster lever upp till Europeiska Kommissionens rekommendationer 2014/478/EU för att skydda konsumenter av onlinespel och förförhindra underåriga att spela. Den externa granskningen visar att LeoVegas lever upp till samtliga relevanta rekommendationer samt inga övriga anmärkningar görs.

”Att erbjuda en trygg och säker spelupplevelse och hålla minderåriga borta från spel om pengar har alltid varit vår främsta prioritet. Det är därför betryggande att LeoVegas arbete nu även granskats och bedömts av en utomstående och oberoende part som bekräftar att vi lever upp till Kommissionens rekommendationer. Arbetet slutar inte med detta utan vi kommer fortsatt att utvecklas och höja nivån inom hela branschen för att säkerställa att spel förblir en spännande och trygg underhållningsform”, säger Gustaf Hagman, Group CEO LeoVegas.

Den externa granskningen av LeoVegas ramverk för ansvarsfullt spelande sker på bolagets initiativ och är en del av arbetet att utvärdera och säkerställa en trygg spelupplevelse. Granskningen sker utöver de lokala myndigheternas regelbundna tillsynsarbete i de olika jurisdiktioner. Granskningen omfattar samtliga bolagets varumärken och samtliga marknader.

Om eCogra
Founded in 2003 to establish and improve operational standards and player safety requirements in the online gambling space, eCOGRA has amassed a wealth of experience in implementing international best practice standards and requirements and ensuring these are maintained through regular review and monitoring.. eCOGRA has been awarded the United Kingdom Accreditation Service’s (UKAS) accreditations to ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021-1:2015, ISO/IEC 17025:2017, and ISO/IEC 17065:2012.  https://ecogra.org/