LeoVegas Q4: Rekordår med stark tillväxt och lönsamhet

Regulatorisk
Regulatorisk

 "Med ett rekordår präglat av stark organisk tillväxt, innovation och hög lönsamhet i fjärde kvartalet tar LeoVegas ett tydligt steg mot våra finansiella mål" – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2016[1]

 • Intäkterna ökade med 58 procent till 41,2 MEUR (26,0). Tillväxten var i sin helhet organisk.
 • EBITDA uppgick till 10,0 MEUR (0,4), motsvarande en EBITDA marginal om 24,2 procent (1,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 MEUR (0,2).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,10 EUR (0,00).
 • Likvida medel uppgick till 56,2 MEUR.
 • Deponeringar i mobilen stod för 67 procent (59) av totalen. Totala deponeringar ökade med 87 procent till 139,1 MEUR (74,2).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 176 306 (100 852), en ökning med 75 procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 85 384 (46 690), en ökning med 83 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 90 922 (54 162), en ökning med 68 procent.

Helåret 2016

 • Intäkterna ökade med 70 procent till 141,4 MEUR (83,0). Tillväxten om 58,5 MEUR var i sin helhet organisk.
 • EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 21,3 MEUR (1,8), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 15,1 procent. EBITDA uppgick till 16,0 MEUR (1,2).
 • Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 19,9 MEUR (1,1), motsvarande en justerad EBIT marginal om 14,1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,6 MEUR (0,5).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,14 både före och efter utspädning.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Fjärde kvartalet

Intäkterna ökade med 58 procent till 41,2 MEUR (26,0). Den underliggande tillväxten är stark då insättningarna under kvartalet växte med 87 procent jämfört med samma period förra året.

EBITDA resultatet förbättrades väsentligt till 10,0 MEUR (0,4), motsvarande en EBITDA marginal om 24,2 procent. Den fortsatt höga lönsamheten förklaras av relativt lägre men mycket effektiv marknadsföring under det tredje och fjärde kvartalet. Våra marknadsföringsinvesteringar styr lönsamheten som fortsatt kommer vara volatil mellan kvartalen.

Under årets sista kvartal lanserade vi ytterligare en marknad, denna gång Danmark som är en reglerad marknad. Lanseringen har gått mycket bra och bidragit med värdefulla erfarenheter inför kommande marknadslanseringar.

Våra två nya spelkategorier LeoVegas Sport och LeoVegas Live Casino har fortsatt att utvecklas starkt. Nya produktinitiativ och innovationer inom dessa kategorier sker kontinuerligt med inriktning på att tydligt differentiera LeoVegas erbjudande och ständigt ta kundupplevelsen till nya nivåer.

Helåret 2016
Under 2016 har LeoVegas växt med över 58 MEUR och är därmed sannolikt den noterade speloperatör som organiskt växt mest i världen. I varje fall inom casino segmentet online och mobilt.   

Intäkterna under året var 141 MEUR och den justerade EBITDA marginalen 15,1 procent. Med detta får man verkligen säga att LeoVegas utvecklas väl mot våra långsiktiga mål om 300 MEUR i intäkter och 15 procent EBITDA marginal för 2018.

Kommentar om det första kvartalet
Spelintäkter netto (NGR) i januari uppgick till 14,1 MEUR. Överlag är vi väldigt nöjda med hur våra nyckeltal hitintills har utvecklats under det första kvartalet. Det ger oss en trygghet kring utvecklingen mot våra finansiella mål för 2018. 

LeoVegas fortsätter att vinna utmärkelser och utsågs vid International Gaming Awards 2017 till Online Casino Operator of the Year en titel LeoVegas även i år fick vid EGR Nordic Awards 2017. 

LeoVegas fortsätter att utvecklas enligt vår vision: att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel.

Med en stark kassaposition på över 55 MEUR står LeoVegas rustat för att ta tillvara på alla de fantastiska möjligheter som erbjuds i industrin.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5033 6539, UK: +44 (0) 20 3427 1906, US: +1212 444 0895
Bekräftelse kod: 5325382 eller via webben – http://edge.media-server.com/m/p/8zhwxe7f

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegas.com och www.leovegasgroup.com

[1]Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.