LeoVegas Q2 2017: Stadig tillväxt under lönsamhet och stark start av Q3

Regulatorisk
Regulatorisk

"Som första spelbolag väljer vi nu att separat visa hur stort Sverige är. Sverige står för 37 procent av intäkterna och uppgår därmed till 18 MEUR i andra kvartalet. Det sätter oss i förarsätet inför den kommande regleringen. Den fantastiska utvecklingen i Danmark fortsätter och även Storbritannien har haft ett imponerande kvartal. Detta ger oss ett starkt momentum som fortsätter in i tredje kvartalet där juli börjat riktigt bra med spelintäkter, netto (NGR) på nya rekordnivån 18,3 MEUR" – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2017[1]

 • Intäkterna ökade med 60 procent till 49,7 MEUR (31,0). Den organiska tillväxten var 53 procent.
 • Intäkter från reglerade marknader var 25,1 procent (12,8) av totala intäkter.
 • Som första spelbolag väljer LeoVegas nu att separat visa hur stort Sverige är. Marknaden står för 37 procent av intäkterna och uppgår därmed till 18 MEUR i andra kvartalet.
 • Danmark, som lanserades för cirka 6 månader sedan, stod för 6 procent av intäkterna i det andra kvartalet.
 • Deponeringar i mobilen stod för 67 procent (65) av totalen. Totala deponeringar ökade med 67 procent till 167,9 MEUR (100,6).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 173 034 (176 635), en minskning med 2 procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 73 014 (109 718), en minskning med 33 procent. Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 100 020 (66 917), en ökning med 49 procent.
 • EBITDA uppgick till 6,1 MEUR (-2,5), motsvarande en EBITDA marginal om 12,4 procent (-7,9). EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 6,2 MEUR (-2,5), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 12,6 procent (-7,9).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 MEUR (-2,8). EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 5,6 MEUR
 • (-2,8) motsvarande en justerad EBIT marginal om 11,2 procent (-9,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 EUR (-0,03).
 • Ordinarie bolagsstämma i LeoVegas AB hölls 17 maj. 

Händelser efter kvartalet slut

 • Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 18,3 MEUR i juli (12,9) motsvarande en tillväxttakt på 42 procent.
 • LeoVegas Sport lanserades på den danska marknaden den 7 juli.
 • Bolaget har kallat till extra bolagsstämma den 23 augusti för att besluta om incitamentsprogram.
 • LeoVegas app lanseras i Google Play i Storbritannien.
 • LiveCasino.com lanseras som en fristående site inom koncernen.
 • Australien har beslutat om ett tillägg till gällande spellagstiftning vilket kommer att påverka LeoVegas intäkter från det geografiska området Övriga Världen negativt.  

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Andra kvartalet

Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 49,7 MEUR (31,0), vilket motsvarade en ökning med 60 procent. 25,1 procent av intäkterna genereras från reglerade marknader. 

Ett av våra ledord är transparens. Vi tror att transparens skapar förtroende. Det blir enklare för våra kunder och aktiemarknaden att förstå vad vi gör. Därför väljer vi nu, som första spelbolag, att separat visa hur stor vår verksamhet i Sverige är. Enbart Sverige stod för 37% av våra intäkter i det andra kvartalet, något vi är mycket stolta över.

EBITDA resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade till 6,2 MEUR (-2,5), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 12,6 procent (-7,9).

Antalet nya deponerande kunder minskade under andra kvartalet 2017 i jämförelse med det andra kvartalet 2016. Minskningen mot det andra kvartalet 2016 förklaras av rekordmånga nya kunder vid lanseringen av LeoVegas Sport, LeoVegas Live Casino och Fotbolls EM.

Vi har under kvartalet fortsatt arbeta med vår företagskultur och värderingar och har som mål att skapa den bästa företagskulturen i branschen. LeoVegas har idag ett mycket bra rykte som arbetsgivare och vi tror att en bra företagskultur är viktig för att kunna bibehålla högt tempo och tillväxt.

LeoVegas fortsätter att vara drivande även när det gäller ansvarsfullt spel och har under kvartalet lanserat ett specialutvecklat självtest för våra kunder och ett internt e-learning verktyg. Detta i kombination med övriga verktyg, för att upptäcka och hantera riskfyllt spelande, gör vårt Leo Safe Play program till ett av de främsta.

Vårt koncernbolag Authentic Gaming har utvecklats och "streamar" från fyra olika landbaserade casinos. Över 20 operatörer erbjuder Authentics live spel och fler väntar på integration. Vi upplever en stark efterfrågan.

LeoVegas såg tidigt att mobilen kommer att skapa tillväxt och nya affärsmöjligheter inom Live Casino. Vi är väl positionerade för att tillvarata den potentialen. www.LiveCasino.com har nu lanserats som en fristående affiliate site inom koncernen.

Vår framgång i Danmark fortsätter, där Danmark under kvartalet stod för 6 procent av bolagets intäkter. Vi uppskattar att LeoVegas har ca 5 procent av den danska casinomarknaden under Q2. I början av juli lanserades LeoVegas Sport, samt exklusiva live casinobord. I juli stod Danmark för hela 9 procent av intäkterna – en fantastisk utveckling för en marknad lanserad för ca 6 månader sedan och ett bra exempel på vad som händer när produkt, marknadsföring, varumärke och ett starkt team samverkar.

Kommentar om det tredje kvartalet
Juli har börjat riktigt starkt med spelintäkter, netto (NGR) på 18,3 MEUR (12,9), motsvarande en tillväxttakt på 42 procent. I det tredje kvartalet förväntar vi oss att marknadsföring i relation till intäkterna inte kommer att avvika nämnvärt från nivån mot tidigare kvartal i år. 

I Australien har man beslutat om ett tillägg till gällande spellagstiftning vilket kommer att påverka LeoVegas intäkter från Australien negativt när lagen träder i kraft. Under det andra kvartalet stod Australien för 7,6 procent av våra totala intäkter.

LeoVegas har en stark kassaposition på ca 60 MEUR och har inga lån i bolaget. Detta gör att vi har resurser att göra förvärv och investeringar framöver och vi ser goda möjligheter på marknaden. 

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5033 6539, UK: +44 (0) 20 3427 0503, US: + 1646 254 3364. Bekräftelse kod: 4071367 eller via webben – https://edge.media-server.com/m6/p/m4uxmss7

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73-512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegas.com och www.leovegasgroup.com

[1]Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.