LeoVegas Q1 2017: Rekordlansering i Danmark och stark start på Q2

Regulatorisk
Regulatorisk

"Den fantastiska lanseringen i Danmark visar på styrkan i LeoVegas när vi levererar som bäst; en kombination av teknik- och produkthöjd tillsammans med effektiv marknadsföring som vi skalar snabbt, vilket också gett oss en stark start på Q2" – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Första kvartalet: 1 januari – 31 mars 2017[1]

 • Intäkterna ökade med 49 procent till 43,9 MEUR (29,5). Den organiska tillväxten var 46 procent.
 • Intäkter från reglerade marknader var 18,3 procent (17,6) av totala intäkter.
 • Rekordlansering i Danmark som resulterat i att Danmark stod för 3 procent av spelintäkterna, netto (NGR) i första kvartalet.
 • EBITDA uppgick till 6,0 MEUR (-1,3), motsvarande en EBITDA marginal om 13,7 procent (-4,4). EBITDA justerat för jämförelsestörande kostnader uppgick till 6,2 MEUR (4,0), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 14,0 procent (13,5).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,5 MEUR (-1,6). EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 5,7 (3,7) motsvarande en justerad EBIT marginal om 12,9 procent (12,6).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,05 EUR (-0,02).
 • Likvida medel uppgick till 64,0 MEUR.
 • Deponeringar i mobilen stod för 67 procent (61) av totalen. Totala deponeringar ökade med 86 procent till 149,6 MEUR (80,5).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 172 338 (121 615), en ökning med 42 procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 75 017 (60 989), en ökning med 23 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 97 321 (60 626), en ökning med 61 procent.  

Händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen föreslår till årsstämman 17 maj 2017 att till aktieägare för helåret 2016 dela ut 1,00 SEK per aktie, vilket motsvarar 99 695 470 SEK. Utdelningen om 1,00 SEK motsvarar 0,10448 EUR per aktie, totalt 10 416 226 EUR[2]
 • Nuvarande styrelseordförande Robin Ramm-Ericson väljer att lämna ordföranderollen till förmån för sin operativa ledningsroll inom LeoVegas. Mårten Forste föreslås som ny styrelseordförande och Tuva Palm föreslås som ny styrelseledamot.
 • Reglerade marknader stod för 26 procent av spelintäkter, netto (NGR) i april.
 • April har börjat starkt med spelintäkter, netto (NGR) på 16,5 MEUR (9,2), motsvarande en tillväxttakt på 79 procent.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Första kvartalet

Under första kvartalet uppgick intäkterna till 43,9 MEUR (29,5), vilket motsvarade en ökning med 49 procent. 18,3 procent av intäkterna genereras från reglerade marknader.

EBITDA resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, ökade till 6,2 MEUR (-4,0), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 14,0 procent. Den huvudsakliga anledningen till att EBITDA marginal i det första kvartalet var lägre än i det fjärde var på grund av ökade marknadsföringskostnader i framförallt Danmark och Storbritannien.

Lanseringen av Danmark som skede i slutet av det fjärde kvartalet har gått extremt bra och är en av de mest lyckade lanseringar bolaget någonsin gjort. Kombinationen av mobilt fokus, innovation i produkt och teknik samt effektiv marknadsföring har gjort att vi snabbt etablerat oss som en aktör att räkna med i Danmark. En stor eloge till vårt fenomenala team som möjliggjorde den framgångsrika lanseringen i Danmark.

Vi har under kvartalet också fått en licens för sportspel för den irländska marknaden samt lanserat sportspel i Nya Zeeland.

Per 1 mars slutfördes förvärvet av den italienska speloperatören Winga, vilket är ännu en milstolpe i LeoVegas historia då Winga är bolagets första förvärv. Varumärket LeoVegas kommer stegvis introduceras på den italienska marknaden. Med LeoVegas som ny ägare kommer framförallt vårt datadrivna arbetssätt inom marknadsföring, styrkorna på produktsidan och vår mobilteknik bidra med ett starkt mervärde till verksamheten.

Kommentar om det andra kvartalet
April har börjat starkt med spelintäkter, netto (NGR) på 16,5 MEUR (9,2), motsvarande en tillväxttakt på 79 procent.

I det första kvartalet ökade vi marknadsföringen för att fortsätta driva tillväxt. I det andra kvartalet förväntar vi oss att marknadsföring i relation till intäkterna kommer vara något högre än i det första kvartalet då vi ser fortsatt god potential i många marknadsföringskanaler. Vi ser också många nya markandsföringsmöjligheter med potential att skala i framtiden.

Vi fortsätter att aktivt utvärdera förvärvsmöjligheter och har med en kassaposition på mer än 60 MEUR resurser att göra fler strategiska förvärv framöver. 

Sammanfattningsvis har första kvartalet varit stabilt och är ännu ett steg på vägen mot våra finansiella mål att nå 300 miljoner euro i intäkter med 15% marginal 2018

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5065 3937, UK: +44 (0) 20 3427 1918, US: + 1646 254 3360 Bekräftelse kod: 3156710 eller via webben – http://edge.media-server.com/m/p/rhbrwhti

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegas.com och www.leovegasgroup.com

[1]Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.

[2]Utdelningen har räknats om med växelkursen per 31 december 2016