LeoVegas offentliggör finansiella mål för 2020

Regulatorisk
Regulatorisk

Mot bakgrund av en stark organisk tillväxt, och ett flertal förvärv som bidrar till framgången som tillväxtbolag, har styrelsen i LeoVegas antagit nya finansiella mål för koncernen. De finansiella målen visar att LeoVegas planerar att uppnå intäkter om minst 600 MEUR år 2020 och uppnå minst 100 MEUR i EBITDA år 2020. Målen är för hela koncernen.

Finansiella mål för 2020

Tillväxt och intäkter:

  • LeoVegas har som mål att uppnå intäkter om minst 600 MEUR år 2020.

Vinst:

  • LeoVegas har som mål att uppnå minst 100 MEUR i EBITDA år 2020.

"Efter våra förvärv har vi nu tagit fram nya finansiella mål. 2015 satte vi målet att nå 300 MEUR i intäkter 2018, det nya intäktsmålet innebär en fördubbling till minst 600 MEUR år 2020 och inkluderar inte eventuella större förvärv. Samtidigt siktar vi på minst 100 MEUR i EBITDA vilket implicerar en justerad* vinst per aktie om minst 8** SEK år 2020. De nya målen bekräftar vårt fortsatta fokus på stark tillväxt i kombination med en sund syn på lönsamhet. Målen skapar transparens med vart vi är på väg, både internt och externt.", säger Gustaf Hagman, CEO, LeoVegas Mobile Gaming Group.

Långsiktiga finansiella mål

  • Långsiktig organisk tillväxt överstigande marknaden för onlinespel.

  • Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent, med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår.

  • Att dela ut minst 50 procent av vinsten.

LeoVegas finansiella rapport för det första kvartalet 2018 publiceras den 2:a maj. I samband med presentation samma dag klockan 9:00 CET kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig i målen. Webbsändningen nås på adressen: https://edge.media-server.com/m6/p/nzryq6n6

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73 612 22 67, viktor.fritzen@leovegas.com  
Philip Doftvik, Head of Investor Relations och Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

* Justerade poster exkluderar kostnader för kostnader relaterade till rådgivning vid genomförande av förvärv, avyttring av tillgångar som är resultatpåverkande och överavskrivningar av immateriella tillgångar relaterade till förvärv som inte är kassaflödespåverkande

** Under antagandena att avskrivningar är 1,7 procent av intäkterna, att finansnettot är -0,8 MEUR, att skattesatsen i koncernen på vinst före skatt är 12 procent, att det finns 102 miljoner aktier och att växelkursen EUR/SEK är 10,38.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LeoVegas AB via Globenewswire