LeoVegas AB: Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2017

Regulatorisk
Regulatorisk

Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) ("Bolaget" eller "LeoVegas") som antogs på årsstämman den 26 maj 2016 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 30 september 2016, jämte styrelsens ordförande. Näst största ägare och tillika styrelseordförande Robin Ramm-Ericson avstod från att utse egen ledamot för att öppna upp för representation av ytterligare aktieägare i valberedningen.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2017 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 25 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2016:

  • Anders Fast, valberedningens ordförande och utsedd av Gustaf Hagman
  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Robin Ramm-Ericson, Styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 28 februari 2017.

LeoVegas årsstämma kommer hållas i Stockholm den 17 maj 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20,
philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com  eller www.leovegas.com