LeoVegas AB Q2: Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2022

Regulatorisk
Regulatorisk

“Rekordhöga sportintäkter under kvartalet” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

ANDRA KVARTALET 2022: 1 APRIL – 30 JUNI

 • Intäkterna ökade med 1 procent till 98,0 MEUR (96,8).
 • Exklusive Nederländerna ökade intäkterna med 9 procent.
 • Justerad EBITDA uppgick till 9,0 MEUR (10,6) vilket motsvarar en marginal om 9,2 procent (10,9).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 442 647 (460 697), en minskning med 4 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 EUR (0,01) både före och efter utspädning medan justerat resultat per aktie uppgick till 0,05 EUR (0,06).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Processen gällande MGM Resorts Internationals offentliga uppköpserbjudande fortskrider och acceptfristen löper ut 30 augusti.
 • Den fjärde april omreglerades spelmarknaden i Ontario, Kanada. LeoVegas var en av de första operatörerna att nylansera sitt erbjudande på den reglerade marknaden.
 • LeoVegas har valt att pausa sin expansion till New Jersey till följd av budet från MGM. Om budet inte går igenom kan LeoVegas återuppta projektet med kort startsträcka.
 • LeoVegas bolagsstämma genomfördes 19 maj 2022 där de föreslagna besluten röstades igenom.
 • LeoVegas vann priserna ”Online Casino of the Year” på Global Gaming Awards samt ”Online Gaming Operator of the Year” på International Gaming Awards.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i juli uppgick till 32,8 MEUR (32,8), vilket motsvarar en oförändrad tillväxt på 0 procent och 8 procent exkluderat Nederländerna.
 • Spelmyndigheten i Storbritannien (UKGC) har utfärdat en sanktionsavgift på 1,3 MGBP (1,6 MEUR) till LeoVegas avseende brister i rutiner under perioden oktober 2019 – oktober 2020. LeoVegas hade redan vid tidpunkten för bedömningen agerat för att förbättra och uppdatera rutiner och processer. En avsättning har gjorts till följd av sanktionsavgiften, vilket belastar EBITDA-resultatet under det andra kvartalet.

KOMMENTAR FRÅN GUSTAF HAGMAN, VD OCH KONCERNCHEF

ANDRA KVARTALET
Det har varit ett händelserikt kvartal för LeoVegas koncernen. Vi var en av de första operatörerna på den nyreglerade marknaden Ontario, Kanada, samt släppte våra första egna spel genom spelstudion Blue Guru Games. Vi har också genomfört stora effektivitetsförbättringar genom automatisering i vårt CRM-arbete vilket även skapar en mer individanpassad spelupplevelse. I början av maj offentliggjorde amerikanska MGM ett uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i LeoVegas. Mycket talar för att budet kommer att fullföljas, vilket i så fall medför att bolagets aktier senare under året kan komma att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Oavsett utfall av budet är det fortfarande ”business as usual” och vi jobbar ihärdigt vidare med att skapa industrins främsta spelupplevelse för våra kunder.

Under det andra kvartalet växte gruppens intäkter med 1 procent. Exkluderat Nederländerna var tillväxten 9 procent. Under perioden var 79 procent av intäkterna lokalt reglerade och / eller beskattade. Tillväxten av andelen reglerade intäkter är i linje med vår strategi och visar vår styrka i att operera i reglerade marknader med komplexa och lokalt anpassade regelverk.

Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till 9,0 MEUR. Under perioden har resultatet belastats med jämförelsestörande poster som primärt är hänförliga till budprocessen med MGM. Kostnader relaterade till USA-expansionen har belastat EBITDA-resultatet med 1,0 MEUR. Precis som vi skrev i den föregående kvartalsrapporten har vi ökat marknadsföringsinvesteringarna, framför allt kopplat till omregleringen i Ontario. Vi har även ökat våra initiativ i andra marknader där vi ser bra avkastning på vår marknadsföring. De operationella kostnaderna har ökat under kvartalet, dels drivet av nyanställningar inom vår teknikorganisation med öppnandet av nya teknikhubbar i Warszawa och Malaga, dels av kostnader kopplade till expansionsprojektet på den amerikanska marknaden.

SPORT
Vi fortsätter att öka vårt strategiska fokus på sportvertikalen och de sportboksledda varumärkena Expekt och BetUK uppvisade rekordintäkter under kvartalet. Sportvertikalen som helhet nådde en ny rekordnivå i intäkter. Vi har för avsikt att ingå flera nya sponsorskap inför kommande säsong. Denna satsning förväntas ge oss en global räckvidd till en relevant och delvis ny målgrupp. Vi kan också producera unikt innehåll i samarbete med klubbarna och dess spelare, vilket bör kunna attrahera nya kunder och ökar lojaliteten i vår nuvarande kundbas.

MARKNADER
De flesta av våra huvudmarknader fortsätter att utvecklas väl och vi kan än så länge inte se några tydliga tecken på att den nuvarande makrosituationen, med hög inflation och stigande räntor, påverkar våra kunders vanor. Sverige sticker återigen ut under kvartalet med en stark utveckling för varumärkena LeoVegas och Expekt.

Expansionsprojektet i USA och specifikt New Jersey pausades i slutet av kvartalet, med anledning av det pågående budprocessen och de initiativ och åtaganden som MGM redan har på den amerikanska marknaden. Bedömningen är därför att det mest ansvarsfulla i nuläget är att pausa expansionen tills dess att vi vet om budet på LeoVegas fullföljs. Om en lansering möjliggörs längre fram kan vi återuppta USA-expansionen med kort startsträcka.

I april omreglerades spelmarknaden i Ontario och vi nylanserade varumärkena LeoVegas och Royal Panda. Vi ser positivt på framtiden och våra förutsättningar att vara en av marknadsledarna i Kanada. LeoVegas har även ansökt om licens i Nederländerna och förberedelserna fortlöper med en planerad lansering under året.

KOMMENTAR TILL DET TREDJE KVARTALET
Preliminära intäkter för juli månad uppgick till 32,8 MEUR (32,8), vilket motsvarar en oförändrad tillväxt och 8 procent exkluderat Nederländerna.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av
  följande nummer: +46 (0) 856 642 651, UK: +44 (0) 333 300 0804, US: +1 631 913 1422, använd
  bekräftelse kod: 36743362# eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/h4mff8se