LeoVegas AB: Inbjudan till presentation av LeoVegas delårsrapport för första kvartalet 2016

LeoVegas delårsrapport för första kvartalet 2016 kommer att publiceras klockan
08:00 den 11 maj 2016. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan
09:00 samma dag där Group CEO och medgrundare Gustaf Hagman och CFO Viktor
Fritzén presenterar resultatet för första kvartalet 2016.

LeoVegas delårsrapport för första kvartalet 2016 kommer att publiceras klockan 08:00 den 11 maj 2016. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 09:00 samma dag där Group CEO och medgrundare Gustaf Hagman och CFO Viktor Fritzén presenterar resultatet för första kvartalet 2016.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webbsändningen nås på adressen:

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer:

  • SE: +46 (0) 8 5033 6538
  • UK: +44 (0) 20 3427 1912
  • US: +1212 444 0481
  • Bekräftelse kod: 7067904

Webbsändningen, som även kan ses i efterhand och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på LeoVegas webbplats www.leovegasgroup.com under Investor Relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com