LeoVegas AB: Avskrivningar för förvärvade immateriella tillgångar

LeoVegas uppdaterar nyttjandeperioder och avskrivningsprofiler för immateriella tillgångar relaterade till förvärv. Avskrivningstakten för kundrelationer i Royal Panda ändras för att harmonieras med resterande förvärv.

I samband med förvärvet av Royal Panda upprättades en preliminär förvärvsanalys där ett verkligt värde om 30,5 MEUR för kundrelationer identifierades. Royal Panda konsolideras 1 november 2017 då tillträde skedde. Kundrelationerna i Royal Panda har initialt skrivits av på en rak amorteringstakt på två år.

Vid förvärvet av tillgångarna av IPS (nedan kallat "Rocket X") upprättades en preliminär förvärvsanalys där övervärden om 12,2 MEUR identifierats för kunddatabasen.

I samband med upprättandet av den preliminära förvärvsanalysen för Rocket X gjordes en djup analys av kundernas beteende för Rocket X och samt att LeoVegas fortsatte att följa upp kundernas beteende även för Royal Panda. Slutsatsen av denna analys är att den totala nyttjandeperioden för kundrelationer sträcker sig över en längre tid än två år varmed avskrivningarna ska reflektera detta.

Nyttjandeperioden för kundrelationerna i Rocket X är totalt 45 månader, där LeoVegas applicerar en degressiv modell där avskrivningarna de första tre månaderna är högre, på grund av att värdet minskar snabbare initialt. Därefter skrivs kunddatabasen av med en linjär avskrivningstakt på fyra år. Nyttjandeperioden för kunddatabasen i Royal Panda ändras således från att skrivas av på två år linjärt, till att skrivas av enligt samma avskrivningsprincip som för kunddatabasen i Rocket X. Detta speglar den prognostiserande nyttjandeperioden för hur förvärvade kundrelationer kommer generera kassaflöde till Koncernen. En förvärvsanalys är preliminär tills dess att den fastställs, men senast ett år från förvärvstillfället.

Baserat på en växelkurs på 1,133 GBP/EUR kommer totala avskrivningar relaterade till identifierade immateriella tillgångar värderade till verkligen värde i Koncernen motsvara enligt nedan. Dessa siffror inkluderar samtliga identifierade övervärden för LeoVegas-koncernens förvärv (Winga, Royal Panda, CasinoGrounds, Rocket X).  

Totala avskrivningar relaterade till immateriella tillgångar värderade till verkligt värde

  2018 2019   Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18
MEUR 17.5 16.4    4.6  4.6  4.1  4.1

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73 612 22 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.