LeoVegas AB: Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018

Regulatorisk
Regulatorisk

" Ett kvartal med rekordresultat samt nya initiativ inom hållbarhet och teknik lägger grunden för fortsatt stark tillväxt"
 – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2018[1]

 • Intäkterna ökade med 76 procent till 87,4 MEUR (49,7).
 • EBITDA uppgick till 15,0 MEUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal om 17,2 procent (12,4).
 • Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 38 procent.
 • Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 38,8 procent (25,1) av total NGR.
 • Spelintäkter netto (NGR) från Royal Panda och Rocket X[2] var 15,6 procent respektive 12,8 procent av total NGR och starka marginaler.
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 309 987 (173 034), en ökning med 79 procent.
 • Justerat resultat per aktie uppgick till 0,13 EUR (0,05).

             

Händelser under kvartalet

 • Nya finansiella mål för helåret 2020 presenterades den 19 april. Målet är att uppnå minst 600 MEUR i intäkter och en EBITDA på minst 100 MEUR.
 • Det annonserades den 7 maj att Stefan Nelson blir ny CFO med start 22 augusti 2018.
 • LeoVegas tog ytterligare steg inom ansvarsfullt spelande med implementationen av GAMSTOP, vilket är ett centralt system för den brittiska marknaden där kunder kan begränsa sitt spel på alla licensierade speloperatörer i Storbritannien. LeoVegas har även integrerat samtliga av koncernens varumärken till LeoSafePlay.
 • LeoVegas lanserade en ny front-end plattform. Tekniken skapar nya och förbättrade möjligheter för LeoVegas att fortsätta erbjuda den bästa, snabbaste och mest innovativa spelupplevelsen på mobilen.
 • Sportbok 2.0 lanserades med en ny design och en ny förbättrad spelupplevelse på LeoVegas.com.
 • Den 7 juni 2018 beslutade Sveriges riksdag om den nya spellagstiftningen. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och är i linje med det tidigare förslaget.

Händelser efter kvartalets slut

 • Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 26,4 MEUR (18,3) i juli motsvarande en tillväxttakt på 45 procent.
 • LeoVegas genomförde förändringar i ledningsgruppen med syfte att optimera arbetet av bolagets strategiska agenda kring hållbarhet och den fortsatta tillväxtresan. Detta medför ett ytterligare fokus på ansvarsfullt spelande och LeoSafePlay.
 • Koalitionsregeringen i Italien har föreslagit ett förbud mot marknadsföring av spel och om det godkänns träder det i kraft juni 2019. Situationen är i nuläget oklar och förväntan är att situationen kan komma att ändras ytterligare.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare
Ett kvartal med fokus på hållbarhet och teknik
Det andra kvartalet har varit ett av bolagets mest intensiva kvartal någonsin. Vi har inte bara lanserat en ny sportbok och design i tid till fotbolls-VM, vi har också anpassat oss till GDPR, ökade krav inom regelefterlevnad och den kommande regleringen i Sverige. Detta är bara ett fåtal exempel på projekt det jobbats intensivt med. Utöver det har vi arbetat hårt och färdigställt ett antal initiativ som kommer vara långsiktigt viktiga för bolagets fortsatta tillväxt; inom hållbarhet och en ny teknikplattform.

Utvecklingen under kvartalet
Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 87,4 MEUR (49,7), vilket motsvarade en ökning med 76 procent. Den organiska tillväxten var 27 procent. Organisk tillväxt exklusive marknader som stängts ner under 2017 var 38 procent. EBITDA resultatet, uppgick till 15,0 MEUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal om 17,2 procent (12,4).

Royal Panda och Rocket X utvecklas enligt plan med starka EBITDA marginaler på 30,0 procent för Royal Panda och 21,8 procent för Rocket X.

Kvartalet genererade ett rekordresultat och den huvudsakliga förklaringen är lägre marknadsföringskostnader. Vår datadrivna marknadsföringsmodell fungerar så att vi investerar bara om vi ser tillräckligt hög avkastning i våra marknadskanaler. Under fotbolls-VM ökade många spelbolag med Sportspel som huvudfokus väsentligt sina budgetar, varför kundvärdet på lång sikt bedömdes som osäkert. Här har våra modeller indikerat att vi inte bör annonsera i vissa kanaler och då har vi helt enkelt avstått vilket i sin tur medfört en något lägre tillväxt och samtidigt ett väsentligt högre EBITDA resultat. Jag är väldigt nöjd med det starka resultatet i kvartalet.

Vidare så har lanseringen av vår nya Front-end plattform till exempel gjort att vissa länkar hos marknadsföringspartners har behövts göras om. Precis samma sak hände när vi bytte vår Back-end plattform för tre år sedan. Detta var en medveten risk och påverkade kundinflödet under en begränsad period.

Ovan nämnda anledningar tillsammans med GDPR och generellt ökad fokus på compliance där vi stängt av många affiliates på den brittiska marknaden har påverkat kundinflödet och tillväxten under kvartalet. När vi går in i tredje kvartalet är vi väl förberedda. Vår nya plattform är lanserad, compliance arbetet har kommit långt och fotbolls-VM är förbi. Framgent kommer vi ha fokus på långsiktig tillväxt och att ytterligare driva vår kärnverksamhet, Casino, framåt. 

Det andra kvartalet bjöd också på tre prestigefyllda priser vid EGR M&I awards: "Brand of the Year", "Affiliate marketing of the year och "Innovation in Mobile & Tablet". Vi är stolta och glada över alla tre priser, men framförallt över "Brand of the Year" som visar på vår vilja och drivkraft över att arbeta med innovation och utveckling av vårt varumärke.

Hållbarhet
LeoVegas Mobile Gaming Group bedriver en ansvarsfull och hållbar verksamhet. En del i detta är att öka transparensen kring de rutiner och regelverk som vi och övriga aktörer i branschen lever efter. LeoVegas har en vision att förändra synsättet på spelbranschen. Vi har som ambition att framöver samla branschen för att initiera ett långsiktigt gemensamt arbete för en förändring av synen på branschens verksamhet. En ansvarsfull verksamhet kommer betyda hållbar tillväxt och detta är det tydliga målet för LeoVegas Mobile Gaming Group.

Regelefterlevnad (Compliance)
Branschen för onlinespel i Europa håller på att förändras i grunden. Ett ökat antal marknader väljer att reglera lokalt. Regelefterlevnadskraven för operatörer både ökar och blir mer komplexa. Det ökade fokus på regelefterlevnad har en kortsiktig effekt på tillväxten eftersom branschen behöver agera i linje tillsammans med sina partners för att säkerställa att nödvändiga krav möts. Långsiktigt däremot, ser vi detta som en möjlighet – då enbart de professionella och ansvarstagande operatörerna kommer att kunna verka i den här miljön.

LeoVegas har under en tid fört diskussioner med UK Gambling Commission, UKGC, angående förbättringar som LeoVegas som koncern kan utföra inom compliance. Det är en givande diskussion som nu förs och ett samarbete med tydliga riktlinjer hur vi ska ta nästa steg och förbättra oss inom regelefterlevnad gällande vissa områden för den brittiska marknaden.

GDPR
GDPR infördes den 25:e maj och den största påverkan för oss är inom vårt retention arbete. GDPR har gjort att en del kunder inte längre tar emot erbjudanden från oss. Att vi inte kan kommunicera lika brett med våra kunder är en ny verklighet vi måste förhålla oss till. Här är vi övertygade att vår prisbelönta produkt och investeringarna i vårt varumärke ger oss en bra position för fortsatt tillväxt.

Ansvarsfullt spelande och LeoSafePlay
Ansvarsfullt spelande är ett av LeoVegas viktigaste områden och vi har nu lagt grunden för att skapa nästa generations system för ansvarsfullt spelande. Grunden i arbetssättet är vår datadrivenhet och systemet är baserat på machine learning. Kombinationen gör det möjligt att på ett strukturerat och sofistikerat sätt upptäcka spelare som har eller är på väg att utveckla ett osunt beteende.

Nya finansiella mål – år 2020
Under kvartalet presenterades nya finansiella mål som bekräftar vårt fortsatta fokus på stark tillväxt i kombination med en sund syn på lönsamhet. Målet är att uppnå intäkter om minst 600 MEUR och EBITDA om minst 100 MEUR.

Teknik
Under det andra kvartalet lanserade vi vår nya Front-end plattform. Fördelarna med den nya plattformen är många och visar att LeoVegas är det ledande GameTech bolaget. Tekniken förbättrar möjligheten för oss att fortsätta erbjuda den bästa, snabbaste och mest innovativa spelupplevelsen i mobilen. Den nya plattformen gör också att vi kommer bli mer effektiva inom teknik- och produktutveckling då hastigheten att sätta nya funktioner i produktion ökar.

Den nya plattformen förbättrar även LeoVegas arbete inom sökordsoptimering (SEO). Värdet av förbättrad SEO är att kunderna kommer hitta direkt till Leovegas.com via sökmotorer istället för att gå via tredje part. LeoVegas har en förväntan att gradvis öka den organiska kundtrafiken och därmed bli mindre beroende av affiliates för kundanskaffning via sökmotorer.

Sportbok 2.0 och ny design på LeoVegas.com
Vår nya sportbok är vår största release inom sportvertikalen sedan vi lanserade sport våren 2016. Vi har tagit tekniskt ägarskap över stora delar av sportklienten och introducerat en helt ny design som är mer intuitiv och mer attraktiv. Med effektiv filtrering och högt fokus på relevans får våra kunder rätt utbud presenterat på ett enkelt sätt.

Vår nya design är en modern tolkning av vårt varumärke och lyfter fram samtliga produktvertikaler.

Parallellt med satsning på Sport för LeoVegas.com kommer också Rocket X att lansera Sport på sitt varumärke Bet UK. Rocket X har valt leverantören SB Tech.  Koncernen kommer därmed att arbeta med tre olika leverantörer inom sport; Kambi, Betconstruct och SB Tech. Detta ger oss en flexibilitet att kunna erbjuda den bästa upplevelsen och anpassa erbjudandet till lokala preferenser. På sikt ser vi att det är möjligt att använda fler leverantörer på samma varumärke för att uppnå bästa möjliga sportupplevelse för våra kunder.

Förändringar i ledningsgruppen
För att optimera arbetet med att driva bolagets strategiska agenda kring ansvarsfullt spelande och tillväxt har vi förändrat i ledningsgruppen.

Som tidigare kommunicerat kommer LeoVegas CFO Viktor Fritzén ta en ny roll som Senior Advisor. Viktor kommer att fokusera sitt arbete på strategiska frågor kring tillväxt och värdeskapande. Ny CFO blir Stefan Nelson, som kommer närmast från en roll som Director inom SEB Corporate Finance, och tillträder den 22:a augusti. Stefan har en gedigen bakgrund med 20 års erfarenhet bland annat som aktieanalytiker av spelsektorn. Detta i kombination med en bred erfarenhet inom M&A kommer göra Stefan till en nyckelspelare framöver.

Louise Nylén får en nytillsatt roll som vice VD. Louise har tidigare varit Chief Marketing Officer för LeoVegas. Richard Woodbridge anställs som ny Chief Operation Officer och kommer ha det övergripande ansvaret för det operationella arbetet på LeoVegas kontor på Malta. Nuvarande COO, Marcus Nylén, kommer att finnas kvar i den rollen fram till dess att Richard tillträder och kommer sedan att lämna ledningsgruppen för att dedikerat fokusera på LeoVegas expansion. Rikard Ljungman lämnar sin roll som Chief Commercial Officer och kliver ur ledningsgruppen för att kunna fokusera helt på ansvarsfullt spelande och LeoSafePlay.

Marknad
NGR från lokalt reglerade marknader var 39 procent av totalen och är den högsta noteringen någonsin. Vi är väldigt nöjda med att andelen från reglerade marknader växer och är i linje med vår expansionsstrategi.

Sverige
Sverige är en av våra huvudmarknader och 7 juni togs äntligen beslutet om att införa ett licenssystem i Sverige. Lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och är något som vi verkligen välkomnar.

Italien
Italien är en av Europas största marknader när det gäller casino och sportspel. Över 3 miljoner italienare spelar online varje månad och det är en tillväxtmarknad vi tror mycket på. Under kvartalet har vi migrerat över den italienska verksamheten på LeoVegas tekniska plattform Rhino vilket ger våra italienska kunder den riktiga LeoVegas-upplevelsen! Koalitionsregeringen i Italien har föreslagit ett förbud mot marknadsföring av spel. Vi är övertygade att ett sådant förbud skulle gynna olicensierade aktörer och det sker nu en debatt om detta där LeoVegas är engagerade och försöker utbilda politikerna vad vi som licenserade operatörer gör inom hållbarhet och ansvarsfullt spelande. Utkomsten av förslaget är väldigt osäkert i dagsläget men vi följer utvecklingen mycket noga.  

Kommentar om det tredje kvartalet
Juli har börjat med spelintäkter, netto (NGR) på 26,4 MEUR (18,3), motsvarande en tillväxttakt på 45 procent, vilket är lägre än vi förväntat oss mot bakgrund av att kundbasen fortsatt utvecklat sig väl. 

I det tredje kvartalet förväntar vi oss att marknadsföring i relation till intäkterna kommer vara på liknande nivå som det andra kvartalet.

Arbetet under det andra kvartalet har givit oss en stabil grund att stå på som vi fortsätter att förbättra. Det ger oss bra möjligheter att skapa långsiktig tillväxt och jobba mot våra finansiella mål.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46 (0) 8 5664 2753, UK: +44 (0) 330 336 9128, US: +1 646 828 8144, använd bekräftelse kod: 5362090 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/zupwii5n

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.

 

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.

[2] Rocket X konsoliderades från och med 1 mars 2018 och Royal Panda från och med 1 november 2017.