SE EN

Kultur

Vårt innovativa och entreprenöriella arv är den del av vårt DNA, ett arv som återspegla i vår passion samt våra attityder.

Creating the world’s greatest iGaming experience


VÅRA ATTITYDER

LeoVegas har tillsammans med medarbetarna tagit fram fem värderingar, eller attityder, som ska hjälpa till att nå bolagets passion “King of Casino”. Attityderna, LeoCulture, är grunden för bolagets verksamhet. Värderingarna ger medarbetarna vägledning och kommunicerar vad som är viktigt för LeoVegas.

TRUST AND ACCOUNTABILITY COUNTS

Hela bolagets affär och existens bygger på trovärdighet och ansvar. Om LeoVegas fallerar på någon av dessa är det svårt att driva en framgångsrik verksamhet. Därför är detta lika viktigt internt. Varje individ ska ta ett stort personligt ansvar, hålla vad de lovar och kommunicera tydligt med sina medarbetare.

WE CHASE BETTERNESS

Utan utveckling avstannar både företag och människor. LeoVegas siktar därför på att vara bättre idag jämfört med igår. Detta gäller alla medarbetare och företaget i stort. Det gäller oavsett område - alla områden har förbättringspotential. Som agilt företag befinner sig LeoVegas ständigt i en test, learn och grow-process.

WE MAKE IT HAPPEN

I LeoVegas scaleup-kultur lever modet och handlingskraften. Medarbetarna uppmuntras att inte bara säga vad de tycker, utan även göra jobbet som krävs - ”to make it happen”. LeoVegas tror inte på hierarkiska strukturer utan i stället att varje enskild individ spelar stor roll inom företaget.

WE ARE TEAM LEO

LeoVegas vinner om vi jobbar tillsammans. Som globalt företag med människor från många olika länder bygger det interna samarbetet på tillit och respekt – oavsett geografi, kultur eller på vilken avdelning man arbetar. Bolaget blir en vinnare när man arbetar som ett team.

SIMPLICITY RULES

Varför göra något mer komplicerat är det behöver vara? Det finns många exempel på hur omständliga processer och byråkrati gör företag mindre framgångsrika. LeoVegas är och ska fortsätta att vara en snabbrörlig organisation.