LeoVegas kritisk mot regeringens förslag – ”Problematiskt och oroväckande”

LeoVegas besvarade idag regeringens förslag om ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter”. I svaret riktar bolaget kritik mot förslaget att ändra spellagen – från ett krav på ”måttfull marknadsföring av spel” till ”särskild måttfullhet”. Det är en förändring som medför stora konsekvenser.

Vi pratade med LeoVegas VD och medgrundare Gustaf Hagman för att höra om vad som gömmer sig bakom de till synes små ordvalen, och varför detta kan vara ett bakslag för både ansvarsfullt spelande, svensk idrott och licenssystemet.

Omregleringen av den svenska spelmarknaden skedde 2019. Vad har hänt sedan dess?

”Omregleringen av den svenska spelmarknaden var viktig för att svenska myndigheter skulle återta kontrollen. Vi ser idag att mängden spelreklam sjunkit markant och att konsumentskyddet förbättrats avsevärt. Spelpaus.se fyller en viktig roll samtidigt som fler bolag är med och bidrar genom spelskatter, mediaköp och sponsorskap. Men vi börjar se oroväckande tendenser om att kanaliseringen, det vill säga kunder som söker sig till licensierade spelbolag, inte riktigt är så hög som politiker hade hoppats på och att fler och fler konsumenter söker sig till olicensierade bolag.”

Ni nämner att regeringens förslag om särskild måttfullhet saknar koppling och evidens. Vad menas med detta?

”Det finns helt enkelt inte några som helst bevis för slutsatserna. De menar att det finns en koppling mellan spelreklam och eventuella spelproblem, men inga studier har gjorts kring detta. Det betyder att det bara är godtyckliga gissningar. Det är såklart problematiskt och oroväckande i och med att förslagen är så pass ingripande för oss spelbolag med svensk licens som faktiskt gör rätt för sig. De medför också långtgående konsekvenser för idrotten och mediabolagen i Sverige.”

Varför är det oroväckande?

”Möjligheten till marknadsföring är en av få fördelar som finns för licenserade spelbolag och det främsta sättet vi kan informera kunder om var de kan spela med svenskt konsumentskydd. Utan denna möjlighet riskerar kanaliseringen att minska till fördel för olicensierade spelbolag. Men för oss handlar det inte endast om minskad konkurrenskraft. Ytterst handlar det om att olicensierade spelbolag inte har samma omsorgsplikt eller koppling till Spelpaus.se som vi har. Det är en självklar risk för konsumentskyddet och går tvärt emot det som både vi och regeringen står för. Man ska inte heller glömma att förslaget slår ett kraftigt slag mot svensk idrott och mediebolag, vilka riskerar att tappa stora intäkter. Detta har regeringen missat helt i sitt förslag.”

Vad kan man göra istället för regeringens nuvarande förslag?

”Förra veckan presenterade finansdepartementets utredare Gunnar Larsson långt mer effektivare förslag. Genom att ändra spellagens tillämpningsområde förstärks licenssystem och olicensierade bolag får inte längre ta emot spelare inom Sveriges gränser. Samtidigt ska inte betaltjänster få hantera in- och utbetalningar för olicensierade spelbolag. Det är effektiva förslag som gynnar konsumentskyddet, idrotten och de licensierade spelbolagen som vill göra rätt för sig. Om regeringen verkligen vill göra en positiv skillnad så är ett stärkt licenssystem den rätta vägen att gå – inte tvärtom. Förslaget om att ändra marknadsföringsreglerna för licenserade bolag sågar enkelt sagt den gren som spellicensen sitter på.”