SE EN

Investor relations

Underrättelse om ägarförändring

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854(”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Så som meddelat av MGM Resorts International genom ett pressmeddelande den 31 augusti 2022 har MGM Casino Next Lion, LLC, ett indirekt helägt dotterbolag till MGM Resorts International, per den 7 september 2022 förvärvat cirka 96 procent av samtliga aktier i LeoVegas. Förvärvet utgör en ägarförändring (Change of Control Event) enligt Obligationsvillkoren och LeoVegas har den 8 september skickat underrättelse om ägarförändringen till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt till agenten Intertrust (Sweden) AB.

 

Underrättelse om avnotering

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854(”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

I enlighet med vad som tidigare har meddelats av LeoVegas, har aktierna i LeoVegas den 22 september 2022 avnoterats från Nasdaq Stockholm. För ytterligare information om avnoteringen, vänligen se bolagets pressmeddelanden från den 1 september 2022 och 8 september 2022. Avnoteringen utgör en så kallad ”Change of Control Event” enligt Obligationsvillkoren och LeoVegas har den 23 september 2022 skickat underrättelse om avnoteringen till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt till agenten Intertrust (Sweden) AB.

Lyssna på senaste kvartalspresentation genom spelaren nedan

Prenumera på LeoVegas Groups nyheter och rapporter

Finansiell kalender

Lägg till önskat event till din kalender

Koncernledning

Läs mer om LeoVegas Mobile Gaming Groups koncernledning

Koncernledning

Största aktieägare

Här ser du en lista på LeoVegas Groups största aktieägare

Största aktieägare

Analytiker som följer LeoVegas Group

Carnegie – Oscar Erixon, oscar.erixon@carnegie.se

DNB – Martin Arnell, Martin.Arnell@dnb.se

Pareto – Marlon Värnik , Marlon.Varnik@paretosec.com

Erik Penser Access - Läs mer här 

LeoVegas Groups utdelning

Styrelsen för LeoVegas har beslutat att dra tillbaka de tidigare kommunicerade förslagen avseende utdelning. Fullständiga förslag till beslut och motiverade yttrande finns på hemsidan under Bolagsstyrning. 

Utdelning nr

Sista handelsdag med rätt till utdelning

Avstämningsdag

Dag för utbetalning

Belopp (SEK)

UTBETALADE UTDELNINGAR

1

11 maj 2021

14 maj 2021

19 maj 2021

0,4

2

5 juli 2021

7 juli 2021

12 juli 2021

0,4

3

5 oktober 2021

7 oktober 2021

12 oktober 2021

0,4

4

4 januari 2022

7 januari 2022

12 januari 2022

0,4

Finansiella mål

Finansiella mål 2021

LEOVEGAS GROUPS PROSPEKT