LEOVEGAS ANSÖKAN OM AVNOTERING HAR GODKÄNTS

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

LeoVegas AB (publ):s (”LeoVegas”) ansökan om avnotering har nu godkänts av Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i LeoVegas aktier på Nasdaq Stockholm är den 22 september 2022.
Som tidigare meddelats har LeoVegas ansökt om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel är torsdagen den 22 september 2022.

LEOVEGAS MEDDELAR AVNOTERING OCH ÅTERKÖPSERBJUDANDE ENLIGT OBLIGATIONSVILLKOR

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

I enlighet med vad som tidigare har meddelats av LeoVegas, har aktierna i LeoVegas den 22 september 2022 avnoterats från Nasdaq Stockholm. För ytterligare information om avnoteringen, vänligen se bolagets pressmeddelanden från den 1 september 2022 och 8 september 2022. Avnoteringen utgör en så kallad ”Change of Control Event” enligt Obligationsvillkoren och LeoVegas har i dag skickat underrättelse om avnoteringen till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt till agenten Intertrust (Sweden) AB.

Expansionsstrategi

LeoVegas Groups expansionsstrategi är att expandera i reglerade marknader och markna­der som snart ska regleras samt genomföra strategiska och kompletterande förvärv.

Expansionsstrategi

Produktstrategi

LeoVegas Groups produktstrategi är att vara det mest innovativa och nyskapande bolaget inom kärnprodukterna men också utforska nya produktkategorier och funktionalitet inom spelbranschen.

Produktstrategi

Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 är nu publicerad och kan laddas ner här.

Prenumerera

Prenumerera på pressmeddelanden, nyheter och finansiella rapporter via e-post.

Våra varumärken

LeoVegas Group driver idag flera globala och skalbara varumärken.