Social ansvar

Ambitioner

  • Att med resurser, åtgärder och engagemang bygga en mer hållbar framtid genom att stödja de samhällen LeoVegas verkar i
  • Fortsätta att stärka och driva jämställdhet och mångfald
  • LeoVegas strävar efter att vara förstahandsvalet av arbetsgivare i branschen med företagskulturen som största styrka

Mål

  • Samtliga kontor inom koncernen ska driva initiativ, utvalda baserat på företagskulturen, för att säkerställa lokalt stöd till de lokala samhällen som LeoVegas verkar i
  • Erbjuda ett integrationsprogram för anställda som flyttar till ett annat land
  • Mäta och öka nyckeltalet “Engagemang på jobbet” hos koncernens anställda

Åtgärder

  • Årlig utvärdering av hållbarhetsstrategin för att säkerställa förbättringar
  • Via LeoRegulus fortsätta arbetet att uppnå en högre grad av jämställdhet och inkluderande värderingar inom tekniksektorn
  • Implementera integrationsprogram