SE EN

Finansiella mål

Tillväxt

Långsiktig organisk tillväxt överstigande onlinespelsmarknaden.

Lönsamhet

Långsiktig EBITDA marginal om minst 15 procent med antagandet om att 100 procent av intäkterna genereras på reglerade marknader där spelskatt utgår.

Utdelning

LeoVegas utdelningspolicy är att, över tid, lämna en utdelning om minst 50 procent av LeoVegas resultat efter skatt.