Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2020

Regulatorisk
Regulatorisk
Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 29 maj 2019 ska valberedningen bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2020 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 22 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2019:

  • Anders Fast, valberedningens ordförande och utsedd av Gustaf Hagman
  • Dan-Alp Lindberg, utsedd av Robin Ramm-Ericson
  • Andreas Hofmann, utsedd av Investment AB Öresund
  • Torsten Söderberg, utsedd av aktiebolaget Syoto
  • Mårten Forste, styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 1 februari 2020.

LeoVegas årsstämma kommer hållas i Stockholm den 8 maj 2020.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mårten Forste, Styrelseordförande: +46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance, +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

om leovegas mobile gaming group
LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.