Valberedning utsedd i LeoVegas inför årsstämma 2019

Regulatorisk
Regulatorisk
Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 29 maj 2018 ska valberedningen bestå av fem ledamöter utsedda av de fyra största aktieägarna per den 30 september 2018. Den femte ledamoten ska vara styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2019 fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 29 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2018:

  • Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Anders Fast, valberedningens ordförande och utsedd av Gustaf Hagman
  • Dan-Alp Lindberg utsedd Robin Ramm-Ericson
  • Erik Sjöström, utsedd av Skandia Fonder
  • Mårten Forste, styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 1 mars 2019.

LeoVegas årsstämma kommer hållas i Stockholm den 29 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Forste, Styrelseordförande: +46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel.  En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.