VALBEREDNING UTSEDD I LEOVEGAS INFÖR ÅRSSTÄMMA 2022

Enligt de principer för valberedning i LeoVegas AB (publ) (”Bolaget” eller ”LeoVegas”) som antogs på årsstämman den 11 maj 2021 ska valberedningen bestå av fem ledamöter, av vilka fyra ska utses av Bolagets till röstetalet fyra största aktieägare och den femte ska vara styrelseordföranden.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman fastställts till att bestå av följande personer som tillsammans representerar cirka 17 procent av antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2021:

  • Anders Fast, utsedd av Gustaf Hagman
  • Malcolm Lilliehöök, utsedd av Torsten Söderberg
  • Pontus Hagnö
  • Robin Ramm-Ericson
  • Per Norman, Styrelseordförande

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan lämna sitt förslag till ir@leovegas.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 1 februari 2022.

LeoVegas årsstämma kommer hållas i Stockholm den 19 maj 2022.