Uppdaterat förslag från valberedning angående val av styrelse

Regulatorisk
Regulatorisk

Styrelseledamoten Robin Ramm-Ericson har meddelat valberedningen att han avböjer omval för kommande mandatperiod enligt nedan. Samtidigt har valberedningens arbete fortsatt och föreslår Hélène Westholm till ny ordinarie ledamot.    

”LeoVegas är ett fantastiskt bolag och team. Jag är entreprenör och efter 9 år i styrelsen, först som ordförande och sedan som ordinarie ledamot, känner jag att det nu är tid för mig att ta nästa steg. Även om jag väljer att avböja omval till styrelsen fortsätter jag naturligtvis som grundare och engagerad ägare att stötta bolaget i dess fortsatta resa.”    
säger Robin Ramm-Ericson, medgrundare LeoVegas Mobile Gaming Group.

”Som medgrundare vill jag passa på att tacka Robin för ett suveränt arbete och partnerskap i byggandet av LeoVegas. Kombinationen av strategisk skärpa, operativ förmåga och möjlighet att inspirera är unik och lade grunden för denna resa. Allt har sin tid och när Robin nu avböjer omval till styrelsen respekterar jag det och ser fram emot ett fortsatt engagemang i nya former.”  tillägger Gustaf Hagman, Group CEO.

Valberedningens uppdaterade förslag:
Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Anna Frick och Fredrik Rüden. Vidare föreslås att Hélène Westholm, Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman och Torsten Söderberg väljs till nya styrelseledamöter. Per Norman föreslås även väljas till ny styrelseordförande. Robin Ramm-Ericson, Mårten Forste och Tuva Palm har avböjt omval.

Mer information om Hélène Westholm:
Utbildning och bakgrund:
Hélène har en MBA från Uppsala universitet. Därtill har hon ett Certificate in Investor Relations från DI Academy. Hélène har mångåriga erfarenheter av projektledning inom finansbranschen, bland annat från Nordstjernan och Erik Pensers Corporate Finance-avdelning. Hélène har även styrelseerfarenhet från Svenska Spel, Svensk Bilprovning och Svensk Exportkredit.
Pågående uppdrag: Senior advisor inom Investor Relations på Oxenstierna & Partners.
Födelseår: 1971
Nationalitet: Svensk
Aktieinnehav i Bolaget, inklusive närstående fysisk och juridisk person: 0
Särskilt kompetens: Hélène kommer bidra med branscherfarenhet, strategisk höjd samt sin gedigna bakgrund inom kommunikation och Investor Relations.

LeoVegas årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2020. Mer information finns på
www.leovegasgroup.com under Bolagsstyrning.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mårten Forste, Styrelseordförande: +46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance, +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om leovegas mobile gaming group 
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com