Spelinspektionen beslutar om varning och sanktionsavgift för LeoVegas

LeoVegas har idag tilldelats en varning och sanktionsavgift av Spelinspektionen på 2 miljoner kronor. Enligt tillsynsmyndigheten har bolaget under den nya svenska spelregleringens första år (2019), ansetts brustit i sina rutiner avseende kundkännedom om sina svenska spelare. LeoVegas avser att överklaga dagens beslut.

Spelinspektionen har idag beslutat att tilldela LeoVegas Gaming plc en varning och sanktionsavgift på 2 miljoner kronor mot bakgrund av ett tillsynsärende från 2019 som rör bolagets rutiner kring kundkännedom av svenska spelare. Av tillsynsärendet framgår det att Spelinspektionen endast bedömt bolagets rutiner under 2019.

LeoVegas utvecklar löpande sina rutiner för att säkerställa regelefterlevnad och har redan innan dagens beslut förändrat och uppdaterat sina rutiner för kundkännedom.

Dagens beslut avses överklagas för att låta domstol pröva frågan och således ge hela spelbranschen ytterligare vägledning om hur aktuell lagstiftning ska tolkas.

LeoVegas har fjorton varumärken och licenser i åtta olika jurisdiktioner. Bolaget genomgår årligen ett flertal revisioner och granskningar av lokala tillsynsmyndigheter och externa revisorer. Regelefterlevnad har högsta prioritet inom LeoVegas och är ett område bolaget ständigt utvecklar för att möta de krav både myndigheter, men även bolaget själv, ställer på verksamheten.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Daniel Valiollahi, Director of Communications and Public Affairs
+46 (0) 70 110 29 34, daniel.valiollahi@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

om leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com