Rättelse avseende kallelse till årsstämma i LeoVegas AB (publ)

Regulatorisk
Regulatorisk

Rättelsen avser året för årsstämman i den svenska versionen av pressmeddelandet. Årsstämman kommer att hållas fredagen den 8 maj 2020. Kallelsen i sin helhet följer nedan.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Mårten Forste, Styrelseordförande
+46 (0) 8 410 367 66, marten.forste@leovegas.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com
 

OM leovegas mobile gaming group
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com