Publicering av LeoVegas årsredovisning 2019 samt utökat fokus på hållbarhet

Regulatorisk
Regulatorisk

Idag publiceras LeoVegas årsredovisning för 2019. Året präglades av förändringar för spelindustrin, med externa utmaningar kopplade till utökade krav på regelefterlevnad, högre spelskatter samt att Sverige blev en lokalt reglerad marknad. LeoVegas gjorde samtidigt stora framsteg genom innovation, ökat fokus på hållbarhet och en förbättrad effektivitet samt levererade en rekordhög omsättning och EBITDA-resultat. Ett ökat fokus på hållbarhet speglas även i LeoVegas hållbarhetsmål och hållbarhetsrapport som nu är tillgängliga på bolagets hemsida.

årsredovisning 2019
LeoVegas årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på svenska på bolagets webbplats
www.leovegasgroup.com under Investor Relations. Den engelska versionen publiceras på LeoVegas webbplats under april 2020.

Hållbarhet
LeoVegas har beslutat att sätta tydliga ambitioner, mål och åtgärder inom områdena Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning. Detta för att på ett transparent, tydligt och konkret sätt visa vad LeoVegas vill uppnå för att bygga ett hållbart företag samt verka för en hållbar spelbransch. Idag arbetar cirka 10 procent av koncernens anställda specifikt med roller som är kopplade till regelefterlevnad och ansvarsfullt spel. Ytterligare kompetens inom ansvarsfullt spel stärks även under året med den nya styrelsemedlemmen Mathias Hallberg. Hallberg forskar inom beroendefältet och är dessutom professor i molekylär beroendeforskning vid Uppsala universitet.

”Att vi fortsätter att fokusera och investera i hållbarhet är en självklarhet för LeoVegas. Våra mål inom området ger en tydlig riktning i vad vi vill uppnå. Med vårt arbete inom hållbarhet verkar LeoVegas för en hållbar spelindustri, ett ansvarsfullt spelande och positiv samhällsutveckling”, säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 april 2020 kl. 08:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om leovegas mobile gaming group
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com