Påverkan på LeoVegas från COVID-19

Effekterna av COVID-19 är svåra att överblicka och förutsättningarna förändras dagligen. Bland annat ställs sportevenemang in eller flyttas framåt i tiden. LeoVegas väljer därför att uppdatera om vidtagna åtgärder och potentiella effekter relaterade till den uppkomna situationen. 

Hur leovegas hanterar det dagliga arbetet
LeoVegas bevakar händelseförloppet kring spridningen av viruset och följer myndigheternas rekommendationer. Rent praktiskt innebär det bland annat en uppmaning till företagets personal att arbeta hemifrån och ett reseförbud.

LeoVegas har kontor i många länder och är vana att samarbeta mellan avdelningarna med hjälp av konferenssystem och andra tekniska hjälpmedel. Uppmaningen att personalen ska arbeta hemifrån har i nuläget endast en mindre påverkan på effektiviteten och verksamheten löper på som vanligt.

fokus på casino
Under det fjärde kvartalet 2019 genererades 91 procent av bolagets intäkter från casinoverksamhet och resterande 9 procent av sportspel. Vid stora sportevent noterar LeoVegas vanligtvis en ökad aktivitet bland kunderna, men det har inte en stor positiv effekt på LeoVegas omsättning som helhet. De nu inställda och uppskjutna ligorna och sporteventen väntas minska omsättningen kortsiktigt inom sportspel. För LeoVegas casinodel löper verksamheten på normalt utan några synbara störningar.

”Våra anställda och deras familjers hälsa är absolut viktigast och med de åtgärder vi vidtagit tar vi ansvar som arbetsgivare. Vi följer utvecklingen noga och är fortsatt väl förberedda för den unika situation som uppkommit. Det är självklart tråkigt att många stora sportevenemang ställs in och de folkfester som de innebär. Det väntas leda till minskad omsättning för LeoVegas inom sportsegmentet, men givet vår starka casinopositionering kan vi delvis mildra detta genom att styra om fokus ännu mer på casinoprodukten.” säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Situationen är mycket oförutsägbar och LeoVegas kan i detta läge inte kvantifiera påverkan av COVID-19. Nästa finansiella uppdatering sker i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet som presenteras den 6:e maj 2020.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

 

Om leovegas Mobile Gaming Group
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live Casino och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com