LEOVEGAS UNDERSÖKER MÖJLIGHETEN ATT UTÖKA SITT EXISTERANDE OBLIGATIONSLÅN

Regulatorisk
Regulatorisk

Under 2020 emitterade LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") framgångsrikt ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor under ett ramverk om 800 miljoner kronor med ISIN SE0015242854. LeoVegas har nu givit Swedbank i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka detta obligationslån med minimum 100 miljoner kronor.

Emissionslikviden från den potentiella ytterligare obligationsemissionen kommer att bidra till en optimal kapitalstruktur samt ytterligare finansiell flexibilitet.

SKULDSÄTTNINGSMÅL UPPREPAS
I samband med transaktionen av det ursprungliga obligationslånet under 2020 annonserade LeoVegas att skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA) långsiktigt ej ska överstiga 1.0x. Detta mål upprepas och bolaget håller sig fortsatt under målet med god marginal med en skuldsättningsgrad om 0.2x per den 30:e juni 2021. LeoVegas kan dock, under vissa förutsättningar, välja att överstiga denna nivå under kortare perioder i samband med, till exempel, större förvärv eller andra strategiska initiativ.