LeoVegas spellicens i Sverige förlängd till fem år

Den 1:a januari i år införde Sverige ett licenssystem med möjlighet för spelbolag att få licens i upp till fem år. LeoVegas var bland de första att få sin licensansökan godkänd, dock endast med en tvåårig licens. Beslutet att bevilja en tvåårig spellicens har nu omprövats med resultatet att LeoVegas spellicens förlängs till fem år.

"Det känns kul och rätt att vi fått vår licens förlängd till fem år. Efter våra ansträngningar inom regelefterlevnad och erfarenheter från andra reglerade marknader är beslutet från Förvaltningsrätten ett kvitto på att vi bedriver en professionell och ansvarsfull verksamhet. Den förlängda licensen ger oss tilltro till det svenska licenssystemet och den svenska marknaden där vi fortsätter att ta marknadsandelar. Vi ser att flera mindre aktörer redan lämnat den svenska marknaden samtidigt som marknadsföringen minskat sedan årsskiftet”, säger Gustaf Hagman, Group CEO.

SVERIGE – EN REGLERAD MARKNAD
Den 1:a januari 2019 införde Sverige ett licenssystem för spel. Licenssystemet innebär en lokalt reglerad marknad där endast aktörer med licens får erbjuda spel mot den svenska marknaden. Den svenska spellagen syftar till att spelverksamhet bedrivs på ett sunt och säkert sätt, med bland annat ett högt konsumentskydd, främjande av ett sunt spelande och förhindrande av kriminell verksamhet. Det innebär även att speloperatörer betalar skatt baserat på spelomsättningen. I Sverige är skatten 18 procent av intäkterna. Under första halvåret betalade spelbranschen totalt 1,84 miljarder till statskassan i form av spelskatt. Det är nya skattepengar som tillförs statskassan, som tidigare inte inkommit.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

OM LEOVEGAS MOBILE GAMING GROUP
LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.