LeoVegas slutför förvärvet av den italienska speloperatören Winga

LeoVegas offentliggjorde den 21 februari 2017 förvärvet av den italienska
speloperatören Winga. Köpet var villkorat av godkännande av italienska
myndigheter och LeoVegas meddelar härmed att samtliga villkor nu är uppfyllda
och att förvärvet slutförs och aktierna tillträds idag.

LeoVegas offentliggjorde den 21 februari 2017 förvärvet av den italienska speloperatören Winga. Köpet var villkorat av godkännande av italienska myndigheter och LeoVegas meddelar härmed att samtliga villkor nu är uppfyllda och att förvärvet slutförs och aktierna tillträds idag.

Förvärvet av Winga.it, en italiensk speloperatör med licens för den italienska marknaden, ger LeoVegas en etablerad position på Europas största reglerade spelmarknad, Italien. LeoVegas förvärvar 100 procent av bolaget som 2016 hade intäkter om 8,0 MEUR.

Köpet görs med en kontant köpeskilling om 6,1 MEUR. Säljare av Winga är PAF (Ålands Penningautomatförening).

För mer information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelande den 21 februari 2017. Pressmeddelandet finns på www.leovegasgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com  eller www.leovegas.com.