LeoVegas publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020

Regulatorisk
Regulatorisk

Idag publiceras LeoVegas årsredovisning samt hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020. Hållbarhetsrapporten är en integrerad del av bolagets årsredovisning och där finns även hållbarhetsmålen att ta del av.

årsredovisning och hållbarhetsrapport 2020
LeoVegas årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgängliga på bolagets webbplats www.leovegasgroup.com under Investor Relations. Den engelska versionen publiceras på LeoVegas webbplats under april 2021. 

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av LeoVegas AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com