LeoVegas offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av icke säkerställda obligationer på Nasdaq Stockholm

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") emitterade den 10 december 2020 icke säkerställda obligationer med ISIN: SE0015242854 till ett belopp om 500 miljoner kronor inom ett ramverk om 800 miljoner kronor (”Obligationerna”).

Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta på 3 månaders STIBOR + 550 baspunkter.

Enligt villkoren för Obligationerna har LeoVegas åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. För ändamålet har bolaget upprättat ett noteringsprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida www.leovegasgroup.com under Investor Relations samt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Första dag för handel blir den 25 januari 2021.

Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av LeoVegas AB (publ):s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO
+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com

Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om Leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com