LeoVegas Mobile Gaming Group: LeoVegas kvartalsutdelning

Vid ordinarie årsstämma den 11 maj 2021 beslutades att LeoVegas utdelning om 1,60 SEK per aktie skulle utbetalas vid fyra tillfällen med 0,40 kronor per aktie. Den första utbetalningen skedde den 19 maj 201. Den andra utbetalningen kommer att betalas ut den 12 juli 2021.

FÖR KOMMANDE UTDELNINGAR GÄLLER FÖLJANDE:

Utdelning Sista handelsdag med Avstämningsdag Dag för Belopp (SEK)
nr rätt till utdelning utbetalning
UTBETALD
UTDELNING
1 11 maj 2021 14 maj 2021 19 maj 2021 0,4
KOMMANDE
UTDELNINGAR
2 5 juli 2021 7 juli 2021 12 juli 0,4
2021
3 5 oktober 2021 7 oktober 2021 12 oktober 0,4
2021
4 4 januari 2022 7 januari 2022 12 januari 0,4
2022
 

Totalt antal aktier i LeoVegas är 101 652 970 stycken och antalet utestående aktier justerat för aktieåterköp är 99 015 777 stycken.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com
om leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är "King of Casino". Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com