LeoVegas lanserar egenutvecklad multibrandplattform

För att ytterligare komplettera och diversifiera koncernens varumärkesportfölj introducerar LeoVegas Gaming Plc. nu en egenutvecklad multibrandplattform i syfte att lansera nya, skräddarsydda varumärken under samlingsnamnet "Brands of Leo".

“Målet för LeoVegas har alltid varit att marknadsföra ett globalt varumärke med lokal anpassning – en framgångsrik strategi för leovegas.com som fortsätter att ta marknadsandelar. För att tillmötesgå det behov som har växt fram på vissa marknader, planerar vi nu att lansera fler varumärken. Dessa kommer tydligt att rikta sig till olika kundgrupper, där vissa är ute efter en nischad funktionalitet och andra drivs av nyhetens behag som ett nytt och annorlunda varumärke tillför."

“Multibrandfunktionaliteten har utvecklats på vår egen grundplattform och medför att vi nu flexibelt och skalbart kan lansera nya varumärken. Ambitionen är att höja ribban inom industrin och alltid erbjuda något nytt och unikt med ett övergripande fokus på ansvarsfullt spelande. Det första varumärket planeras att lanseras inom kort och det ska bli spännande att följa utvecklingen.” säger Gustaf Hagman Group CEO.

Teknik och skalfördelar möjliggör nästa steg i multibrandstrategin
Multibrandstrategin och Brands of Leo möjliggörs genom LeoVegas egenutvecklade, flexibla och skalbara teknikplattform. Uppgraderingen som gjordes under 2018 var en del i denna strategi och möjliggör nu att plattformen kan utvecklas och utökas med fler varumärken.

Satsningen innebär en konkurrensfördel och nya varumärken kommer att gynnas av den starka position LeoVegas har i branschen. Detta i form av trovärdighet och historik i förhållande till leverantörer – både vad gäller samarbete och avtalsförhandling. Brands of Leo drivs av ett litet entreprenöriellt team inom koncernen, vilket går i linje med LeoVegas plan på att öka effektiviteten hos befintliga resurser. Skalfördelarna är tydliga i form av kunskap, teknik och personal och är en av nycklarna för att kunna lansera fler varumärken på ett kostnadseffektivt sätt.

Multibrandstrategin och Brands of Leo är en del i bolagets expansionsstrategi och bidrar till att uppnå de finansiella målen år 2021 om 600 MEUR i intäkter och 100 MEUR i EBITDA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, VD och koncernchef: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.