LEOVEGAS KVARTALSUTDELNING

Vid ordinarie årsstämma den 11 maj 2021 beslutade LeoVegas om en utdelning på 1,60 SEK per aktie. Det beslutades även att summan utbetalas vid fyra tillfällen med 0,40 SEK per aktie. Den tredje utbetalningen kommer att betalas ut den 12 oktober 2021.

FÖR KOMMANDE UTDELNINGAR GÄLLER FÖLJANDE:

Utdelning nr Sista handelsdag med rätt till utdelning Avstämningsdag Dag för utbetalning Belopp (SEK)
UTBETALDA UTDELNINGAR
1 11 maj 2021 14 maj 2021 19 maj 2021 0,4
2 5 juli 2021 7 juli 2021 12 juli 2021 0,4
KOMMANDE UTDELNINGAR
3 5 oktober 2021 7 oktober 2021 12 oktober 2021 0,4
4 4 januari 2022 7 januari 2022 12 januari 2022 0,4

För att optimera bolagets kapitalallokering har LeoVegas utöver kontantutdelning ett pågående aktieåterköpsprogram. Totalt antal aktier i LeoVegas är 101 652 970 stycken och antalet utestående aktier justerat för aktieåterköp är 98 325 000 aktier.