LeoVegas investerar i det ledande streamingnätverket Casinogrounds

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas-koncernen har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVentures Ltd, tecknat avtal om förvärv av 51 procent av aktierna i GameGrounds United AB (Casinogrounds), som innehar streamingnätverket casinogrounds.com. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner SEK. LeoVegas bedömning är att full tilläggsköpeskilling utgår. Casinogrounds är ledande inom livestreaming av casinospel via YouTube och Twitch. Tillträde av förvärvet beräknas ske 1 januari 2018.

Bolaget driver sajten www.casinogrounds.com som på kort tid blivit en plattform för casinostreaming med ett aktivt och socialt casinoforum. De samarbetar med både operatörer och speltillverkare inom industrin. För det tredje kvartalet 2017 uppgick Casinogrounds intäkter till 4.1 miljoner SEK med en god lönsamhet. Förvärvet kommer initialt inte att ha någon signifikant effekt på LeoVegas resultat eller finansiella ställning.

"Hos Casinogrounds ser vi ett nytt beteende där personer intresserade av casino, via YouTube och Twitch, tittar på när andra personer spelar casino. Casinogrounds har skapat en ny nisch med sin live streaming och sociala plattform som uppskattas väldigt mycket av spelarna. Kombinationen av egenproducerat innehåll och formatet rörlig bild skapar intressanta möjligheter framöver och är i linje med LeoVegas strategi att vara ett innovativt och entreprenörsdrivet bolag. LeoVegas har sedan 2016 haft ett framgångsrikt samarbete med Casinogrounds och vi känner teamet väl. Vår ambition nu är att skala upp existerande verksamhet till fler marknader.", säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Förvärvet av 51 procent av aktierna i Casinogrounds görs genom LeoVegas helägda dotterbolag LeoVentures Ltd. Köpeskillingen uppgår till 30 miljoner SEK med en eventuell tilläggsköpeskilling om maximalt 15 miljoner SEK som baseras på intäktsutveckling under perioden januari – juni 2018. LeoVegas bedömning är att full tilläggsköpeskilling utgår. Avtalet innehåller vidare en option att förvärva ytterligare 29% av aktierna år 2021 eller 2022 till 5 gånger rörelseresultatet (EBIT multipel).

 Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e december 2017 kl. 14:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future" Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com eller www.leovegas.com.