LeoVegas inleder ett samarbete med forskare på Karolinska Institutet för att förebygga problem med spel om pengar

Spelbolaget LeoVegas Group inleder ett fyraårigt forskningssamarbete med Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet, ett av världens ledande medicinska universitet. Forskningen avser bidra till att förbättra metoder för identifiering och förebyggande av spelproblem. LeoVegas Group bidrar genom att tillhandahålla data samt finansiering. Forskningsprojektet kommer påbörjas under hösten 2022.

LeoVegas Group och Karolinska Institutets institution för klinisk neurovetenskap kommer tillsammans påbörja ett forskningsprojekt som med hjälp av koncernens kunddata förväntas öka kunskaperna om samt bidra till utveckling av förbättrade metoder kring identifiering och förebyggande av spelproblem. Det gemensamma projektet finansieras av LeoVegas Group och är ett led i bolagets arbete med att öka fokus på ansvarsfullt spel. Spel om pengar är omdiskuterat och förhoppningen är att forskningen ska leda till mer evidensbaserade diskussioner och underlag som kan leda till minimering av de skadliga effekterna av osunt spelande.
 
Forskningen leds av Karolinska Institutets forskargruppsledare och docent Philip Lindner, som bedriver klinisk och annan tillämpad forskning inom digital psykiatri med målet att utveckla, utvärdera och implementera nya verktyg för kartläggning och behandling av psykisk ohälsa. Samarbetsavtalet garanterar forskarna akademisk frihet och forskningen ska inom kort skickas in för etikprövning.

“Ansvarsfullt spelande är en viktig prioritering på LeoVegas Group. Spelbranschen som helhet måste ta ett större ansvar för att bidra med kunskap och fakta kring problem kopplade till spel och hur vi kan minimera dessa. Därför är vi på LeoVegas stolta över att tillsammans med Karolinska Institutet bidra till mer forskning och förhoppningsvis bättre beslutsunderlag till både beslutsfattare och spelbranschen i stort” säger Gustaf Hagman, VD på LeoVegas Group.
 
”Som forskare på universitet har vi en plikt att sprida kunskap och erfarenheter till omgivande samhället. Detta samarbete ger oss en unik möjlighet att forska på data som tidigare inte har varit tillgänglig för forskningen. Vi hoppas på att samarbetet ska leda till nya sätt att identifiera och hjälpa spelare i riskzonen, i ett så tidigt skede som möjligt.” säger Philip Lindner, docent och forskargruppsledare på Karolinska Institutet.