LeoVegas ingår avtal om att förvärva snabbväxande brittisk casinooperatör för 65 miljoner pund

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") ingår avtal om att förvärva tillgångarna från bolaget Intellectual Property & Software Limited ("IPS") och relaterade tillgångar från ytterligare två bolag som innehar topprankade varumärken så som 21.co.uk, Slotboss, Bet UK och UK Casino. Under det fjärde kvartalet 2017 genererade IPS intäkter om 11,7 miljoner GBP och, tillsammans med förvärven av tillgångarna från de två andra bolagen, en justerad EBITDA* om 3,8 miljoner GBP. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa och lånefinansiering till en total köpeskilling om 65 miljoner pund (73,5 miljoner euro). Förvärvet kommer ytterligare att stärka LeoVegas närvaro i Storbritannien och position som det ledande mobilspelsbolaget.

Om förvärvet
LeoVegas AB (publ) har, genom sitt helägda dotterbolag LeoVegas Gaming Ltd, ingått avtal om förvärv av tillgångar i speloperatören IPS samt relaterade tillgångar från bolaget European Domain Management Ltd ("EDM"), båda bolagen är baserade i Alderney, Kanalöarna. Dessutom har LeoVegas, genom ett helägt brittiskt dotterbolag, också kommit överens om att förvärva tillgångarna i Rocket 9 Ltd ("Rocket 9"). Rocket 9 är en marknadsföringsverksamhet baserad i Newcastle, Storbritannien.

Under det fjärde kvartalet 2017 hade IPS intäkter om 11,7 miljoner GBP och, tillsammans med EDM och Rocket 9, en justerad EBITDA* om 3,8 miljoner GBP vilket innebär en justerad EBITDA-marginal om 32,6%. Intäkterna under det fjärde kvartalet växte med 49% jämfört med fjärde kvartalet 2016. Av IPS totala intäkter** kommer 96% från Storbritannien och 73% via mobila enheter**. Förvärvet är villkorat av att särskilda villkor uppfylls och tillträde till förvärvet beräknas ske under den senare delen av första kvartalet 2018.

Finansiering
I samband med förvärvet av Royal Panda 2017 tog LeoVegas upp en lånefinansiering om 100 MEUR. Av denna lånefinansiering utgör 40 MEUR en Revolving Credit Facility. Finansieringen har en löptid på tre år och amorteringen påbörjas andra kvartalet 2019 med en amortering om 10 MEUR per kvartal. Räntan på finansieringen är cirka 2 %. Detta lån används delvis till detta förvärv.

Kommentar från Gustaf Hagman, Group CEO
"Att på LeoVegas 6-årsjubileum kunna genomföra detta fantastiska förvärv känns riktigt bra! LeoVegas har sedan starten följt en global varumärkesstrategi som är väldigt framgångsrik. Efter förvärvet av Royal Panda har LeoVegas två skalbara varumärken. På större marknader kan våra två globala varumärken, LeoVegas och Royal Panda, kompletteras med en lokal multibrand strategi. Marknaden i Storbritannien är så pass stor och mogen vilket är anledningen till att jobba med flera varumärken som attraherar olika typer av kunder. I IPS ser vi flera saker som sticker ut och de har ett fantastiskt momentum, både i sin tillväxt och lönsamhet. I kombination med en av marknadens mest effektiva kundanskaffning får vi nu också ett starkt fäste i Storbritannien och 85 nya medarbetare med lokal expertis. Med detta förvärv adderar vi också en företagskultur som har ett stort fokus på teknik och produkt vilken är en perfekt matchning med LeoVegas och befäster koncernens position som det ledande GameTech bolaget."

IPS
IPS strategi inriktas på en digital och datadriven kundanskaffningsstrategi där sökordsoptimering med flera varumärken och kundanskaffningssajter ingår. Detta har gjort att IPS har en av marknadens mest effektiva kundanskaffningsmodeller. Denna strategi är baserad på demografisk segmentering, den senaste tekniken och flera kundanskaffningssajter är optimerad så att man effektivt når potentiella kunder.

IPS använder sig idag av en teknisk plattform från Bede Gaming och LeoVegas har i samband med förvärvet ingått ett plattformsavtal med Bede Gaming. Under due diligence processen har LeoVegas kommit fram till att plattformen från Bede Gaming ligger i framkant såväl tekniskt som produktmässigt och är ett väldigt bra alternativ på den brittiska spelmarknaden.

*EBITDA är justerat för ett plattformsavtal där Q4 2017 EBITDA har räknats om som om det avtal som LeoVegas har på plattformen från och med stängning av affären gällt för hela Q4 2017. IPS har bedrivit begränsad White Label verksamhet som bidragit till intäkterna för 2017, men som haft en neutral påverkan på EBITDA. Denna verksamhet ingår ej i transaktionen. Vissa mindre kostnader för december månad har estimerats.

**Inklusive intäkter och spelaraktivitet för IPS som är genererade från white label-verksamheten

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.