LeoVegas har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

LeoVegas AB (publ) ("LeoVegas") har idag erhållit det formella godkännandet om notering på den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm från Nasdaq Stockholms bolagskommitté. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Sista dag för handel på First North Premier är beräknad till den 2 februari 2018 och första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 5 februari 2018.

LeoVegas bedömer att villkoren kommer att vara uppfyllda första dagen för handel på Nasdaq Stockholm. Det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet godkändes och registrerades av Finansinspektionen igår den 29 januari 2018 och återfinns på www.leovegasgroup.com.

Aktien kommer att handlas med såväl oförändrad ticker (LEO) som ISIN-kod (SE0008091904). Aktieägare i LeoVegas behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Kommentar från Gustaf Hagman, Group CEO:
"Det är en stark laginsats från hela LeoVegas som möjliggör listbytet och jag vill passa på att ge en extra eloge till mitt team som arbetat hårt för att ta detta i mål. Listbytet stärker koncernen och ger oss en ännu bättre kvalitetsstämpel när vi kommunicerar och samarbetar med myndigheter, licensgivare och partners. För institutionella investerare, både svenska men framförallt utländska, blir vi som bolag mer tillgängligt och attraktivt. Det är en stor dag för LeoVegas idag och ytterligare steg i vår fortsätta tillväxtresa."

Nasdaq Stockholm
Styrelsen och koncernledningen anser att listbytet är ett positivt och viktigt steg i LeoVegas utveckling, som ytterligare kommer att öka kännedomen om LeoVegas och stärka bolagets varumärken. Vidare positionerar det LeoVegas väl för en utveckling med fler reglerade spelmarknader som skapar nya möjligheter till fortsatt stark tillväxt. Därutöver bedöms den reglerade marknaden Nasdaq Stockholm ge LeoVegas ytterligare och bredare tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Sammantaget kommer listbytet bidra till LeoVegas tillväxtstrategi av organisk karaktär men även vid eventuella förvärv.

Rådgivare
Baker McKenzie är legal rådgivare till LeoVegas i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO medgrundare: +46 70 880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Luntmakargatan 18, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrandoperatör på den brittiska marknaden som heter Rocket X. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com