LeoVegas halvårsutdelning

Vid ordinarie årsstämma den 29 maj 2019 beslutades att LeoVegas utdelning om 1,20 SEK per aktie skulle utbetalas i två lika stora delar. Den första utbetalningen skedde den 7 juni 2019. För den andra utbetalningen gäller följande:
  • Den 29 november är sista dagen du kan köpa aktien med rätt till utdelningen.
  • Första dag exklusive utdelning är den 2 december 2019. Denna dag handlas aktien utan att ge köparen rätt till utdelningen. 
  • Avstämningsdag är den 3 december 2019. Denna dag behöver du vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelningen. 
  • Utbetalning från Euroclear sker den 6 december 2019, som aktieägare kan du förvänta dig utdelningen samma dag.

Totalt antal aktier i LeoVegas är 101 652 970 stycken.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

om leovegas mobile gaming group
LeoVegas vision och passion är ”King of Casino”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta.
LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. LeoVegas är en global koncern där LeoVegas AB (publ.) är moderbolaget. LeoVegas AB (publ.) bedriver inte någon spelverksamhet utan det operativa arbetet sker i dotterbolagen inom koncernen. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.