LeoVegas halvårsutdelning 2020

Vid ordinarie årsstämma den 8 maj 2020 beslutades att LeoVegas utdelning om 1,40 SEK per aktie skulle utbetalas halvårsvis i två lika stora delar. Den första utbetalningen skedde den 15 maj 2020. För den andra utbetalningen gäller följande:

  • Den 10 november 2020 är sista handelsdagen med rätt till utdelning.

  • Första handelsdag exklusive utdelning är den 11 november 2020. Denna dag handlas aktien alltså utan att ge en köpare av aktien rätt till utdelningen. 

  • Avstämningsdag är den 12 november 2020. Denna dag behöver man vara registrerad som aktieägare för att ha rätt till utdelningen. 

  • Utbetalning av utdelningen sker från Euroclear den 17 november.

Totalt antal aktier i LeoVegas är 101 652 970 stycken.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

Om leovegas mobile gaming group:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com