LeoVegas Group får fler kunder att nyttja spelansvarsverktyg i Sverige och Danmark

Efter positiva resultat i Storbritannien lanserar nu LeoVegas Group personligt anpassade meddelanden på de svenska och danska marknaderna för att uppmuntra och utbilda kunder om tillgängliga spelansvarsverktyg. Det leder till att fler aktivt väljer att nyttja spelansvarsverktyg och skapar mer hållbara kundrelationer. Lanseringen i Sverige och Danmark är en del i LeoVegas Groups strategi för att vidareutveckla ansvarsfullt spel.

Under hösten 2021 lanserade LeoVegas Group personligt anpassade meddelanden på den brittiska marknaden för att uppmuntra och utbilda kunder om tillgängliga spelansvarsverktyg. Positiva resultat från lanseringen visar bland annat att kunder som fick meddelanden använder spelansvarsverktyg i större utsträckning och sänker eller bibehåller sin insättningsgräns. För de kunder som riskerar att utveckla osunt spelbeteende var effekten ännu tydligare. 

Med hjälp av AI identifierar koncernens riskmodell kunder som ska kontaktas med meddelanden. De informerar kunder om tillgängliga spelansvarsverktyg och uppmuntrar till att sätta egna gränser. Budskap och tonalitet varierar baserat på kundens individuella spelbeteende och spelhistorik. Meddelanden har en framhävd placering på spelsidorna och syns i ett utrymme som annars används för kampanjer och nya spel. Lanseringen är en del i LeoVegas Groups strategi med att utveckla mer hållbara kundrelationer genom ett ökat fokus på ansvarsfullt spelande.

“Vi är glada över de positiva resultaten vi sett i Storbritannien. Meddelanden ökar inte bara användningen av spelansvarsverktyg, det har även en positiv påverkan på kundbeteende och vidareutvecklar mer hållbara kundrelationer. Genom att nu lansera meddelanden i Sverige och Danmark fortsätter vi nu att göra spelandet på LeoVegas Group ännu tryggare”, säger Gustaf Hagman, VD LeoVegas Group.

De personliga meddelandena lanseras nu i Sverige och Danmark på varumärkena LeoVegas, Expekt och GoGo Casino. Sedan tidigare finns tjänsten på samtliga varumärken i Storbritannien och avses lanseras vidare till fler marknader.