LeoVegas förvärvar italiensk speloperatör

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas har idag genomfört det första företagsförvärvet i bolagets historia. Förvärvet av Winga.it, en italiensk speloperatör med licens för den italienska marknaden, ger LeoVegas en etablerad position på Europas största reglerade spelmarknad, Italien. LeoVegas förvärvar 100 procent av bolaget som 2016 hade intäkter om 8,0 MEUR. Köpet görs med en kontant köpeskilling om 6,1 MEUR.

"Detta är ännu en milstolpe i LeoVegas utveckling. Förvärvet av Winga.it möjliggör en snabb expansion i Italien tack vare att vi förvärvar ett bolag med lokal kännedom och en etablerad position. LeoVegas expansionsstrategi är att växa på marknader som antingen är reglerade eller står inför en reglering. Vårt fokus på mobilspel och vår egenutvecklade flexibla plattform ger förutsättningarna till ett framgångsrikt förvärv." säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Den italienska spelmarknaden
Enligt siffror från H2 Gambling Capital så är Italien Europas största reglerade spelmarknad. Konsumenter i Italien spenderar mer pengar på speltjänster än vad konsumenter gör i t ex Storbritannien men med fortfarande en väldigt liten andel online och mobilt så ser vi stora möjligheter till stark tillväxt de kommande åren. Det i kombination med att den Italienska telecom-marknaden står inför en intressant utveckling då en större uppgradering av deras telekomnät sker, gör timingen för LeoVegas att ta positionen som Italiens ledande mobilspelsbolag extra intressant.

Winga
Wingas organisation består av 33 medarbetare och erbjuder kunderna ett fullt produktutbud. 50 procent av Wingas intäkter genereras från Live Casino, både från studiomiljö men också från deras unika produkt som livesänds via det italienska TV-nätet och Sky TV.

2016 hade Winga 8,0 MEUR i intäkter. Idag visar Winga ett negativt resultat och LeoVegas har identifierat ett antal faktorer som kommer ta bolaget till ett positivt resultat.

Med LeoVegas som ny ägare kommer framförallt LeoVegas datadrivna arbetssätt inom marknadsföring, styrkorna på produktsidan och vår mobilteknik kring kundupplevelse att bidra med ett starkt mervärde till verksamheten. Varumärket LeoVegas kommer stegvis att introduceras för den italienska marknaden.

Säljare av Winga är PAF (Ålands Penningautomatförening). Köpeskillingen kommer betalas i två delar och tillträde beräknas ske 1 mars 2017. Transaktionen har vissa förbehåll för sedvanliga villkor och godkännande av italienska myndigheter.

LeoVegas koncernen har nu spellicenser i följande jurisdiktioner: Malta, Storbritannien, Danmark, Irland och Italien.

Strategiska förvärv
Under det senaste året har LeoVegas utvärderat ett tiotal förvärvsmöjligheter och har med en kassaposition på mer än 55 MEUR resurser att göra fler strategiska förvärv framöver.

Denna information är sådan information som LeoVegas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:e februari 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Corporate Finance and Investor Relations: +46 73 512 07 20,
philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com  eller www.leovegas.com.