LeoVegas emitterar ett obligationslån om 500 miljoner kronor

Regulatorisk
Regulatorisk

LeoVegas AB (publ) (”LeoVegas”) har framgångsrikt emitterat ett seniort icke-säkerställt obligationslån om 500 miljoner kronor under ett ramverk om 800 miljoner kronor. Obligationerna har en löptid om 3 år och en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 550 baspunkter och slutligt förfall den 10 december 2023. LeoVegas avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List. Emissionslikviden från obligationsemissionen kommer att användas för LeoVegas expansionsstrategi, refinansiering av befintlig skuld samt för eventuella förvärv. I samband med transaktionen ingår LeoVegas också avtal om en ny treårig bankfacilitet (RCF) som uppgår till 40 miljoner euro.

”LeoVegas har säkrat en ny långsiktig och diversifierad finansiering med en kombination av banklån och kapital från obligationsmarknaden. Vi är nöjda med det positiva mottagandet LeoVegas fått från obligationsmarknaden som uppskattar LeoVegas starka kassaflöden och framtidsutsikter. Tillsammans med en redan stark balansräkning har LeoVegas en väldigt stabil finansiell utgångspunkt, vilket ger oss utmärkta förutsättningar att fortsätta att leverera på vår expansionsstrategi med fokus på organisk expansion samt strategiska och kompletterande förvärv” säger Gustaf Hagman, Group CEO.

SEB och Swedbank har gemensamt agerat arrangörer och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen och advokatfirman Gernandt & Danielsson har agerat legala rådgivare.

Denna information är sådan som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av LeoVegas AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Gustaf Hagman, Group CEO

+46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegasgroup.com
Stefan Nelson, Group CFO
+356 993 942 68, stefan.nelson@leovegasgroup.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance
+46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegasgroup.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
LeoVegas vision och position är ”King of Casino”. Den globala koncernen LeoVegas Mobile Gaming Group erbjuder spel på Casino, Live Casino, Bingo och Sport. Moderbolaget LeoVegas AB (publ.) är placerat i Sverige och den operativa verksamheten är i huvudsak baserad på Malta. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm. www.leovegasgroup.com