LeoVegas CFO Viktor Fritzén tar ny roll som Senior Advisor

Regulatorisk
Regulatorisk
LeoVegas CFO Viktor Fritzén tar en ny roll och blir Senior Advisor till
ledningsgruppen. Viktor kommer efter sin planerade föräldraledighet från slutet
av 2018 fokusera sitt arbete på strategiska frågor kring tillväxt och
värdeskapande. Viktor tillträder sin nya roll i bolaget den 22: a augusti.

LeoVegas CFO Viktor Fritzén tar en ny roll och blir Senior Advisor till ledningsgruppen. Viktor kommer efter sin planerade föräldraledighet från slutet av 2018 fokusera sitt arbete på strategiska frågor kring tillväxt och värdeskapande. Viktor tillträder sin nya roll i bolaget den 22: a augusti.

"Min nya fria roll som Senior Advisor gör att jag kommer kunna fokusera mer på områden som jag har särskild passion för, vilket kommer röra sig om strategi, datadrivenhet och analys. Det är ett fantastiskt bra CFO team jag nu lämnar över till min efterträdare under hösten." säger Viktor Fritzén, CFO LeoVegas Mobile Gaming Group.

"När Viktor berättade för mig om sin förestående längre föräldraledighet och viljan att fokusera på strategiska frågor så kändes det självklart att bygga en roll med det i fokus. Viktor kommer under mitten av Q4 i år att gå på föräldraledighet för att sedan när han kommer tillbaka till sin roll som Senior Advisor bistå mig och ledningsgruppen kring strategiska frågor och våra långsiktiga mål. Med Viktors kompetens och kännedom om bolaget ser jag gärna honom som en framtida medlem i styrelsen." säger Gustaf Hagman VD och Koncernchef LeoVegas Mobile Gaming Group.   

"Viktor började som CFO år 2012 och har haft en viktig del i byggandet av LeoVegas, i synnerhet inom områden som skapandet av vår datadrivna kultur, våra kapitalanskaffningar, förvärv och noteringar. Viktors entusiasm och unika förståelse för siffror är något som också har inspirerat många medarbetare. Viktor är en fantastisk person med unik kompetens och kunskap om LeoVegas. Vi har väldigt ambitiösa planer på lång sikt så det ska bli väldigt intressant att se vad ett mer dedikerat fokus på dessa frågor från Viktor i sin nya roll kan ge." fortsätter Gustaf Hagman. 

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73 612 22 67, viktor.fritzen@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group
LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future". LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn – det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.