LEOVEGAS BISTÅR EKOBROTTSMYNDIGHETEN

Den 7 juni kontaktas LeoVegas av Ekobrottsmyndigheten med anledning av att myndigheten inlett en förundersökning rörande misstänkt insiderhandel i bolagets aktier. LeoVegas bistår berörda myndigheter fullt ut i deras arbete.

Ingen anställd, person i ledningsgruppen eller styrelseledamot i LeoVegas har delgetts några misstankar om brott. Bolaget har ingen ytterligare information att delge och frågor rörande förundersökningen hänvisas till Ekobrottsmyndigheten.