LeoVegas återköper obligationer

Regulatorisk
Regulatorisk

Hänvisning görs till LeoVegas AB:s (publ) (“LeoVegas”) seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0015242854 (”Obligationerna”) och villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Så som meddelat av LeoVegas genom ett pressmeddelande den 8 september 2022 samt genom en underrättelse om ägarförändring (Change of Control Event) till direktregistrerade innehavare av Obligationerna samt till agenten samma dag, har innehavare av Obligationer haft en rätt att under viss tid, på grund av ägarförändring i LeoVegas, begära att LeoVegas
återköper Obligationer.

Återköpserbjudandet löpte ut i går den 14 november 2022 och har därmed förklarats avslutat. Obligationsinnehavare har i samband med återköpserbjudandet accepterat återköp av
Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 203,75 miljoner kronor. Priset för återköpta Obligationer är 101,00 procent av nominellt belopp och betalas ut tillsammans med upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen, som infaller den 22 november 2022.

Ovannämnda underrättelse till obligationsinnehavarna och agenten samt ytterligare information om villkoren för återköpserbjudandet finns tillgänglig på bolagets hemsida,
www.leovegasgroup.com under Investor Relations.