LeoVegas AB: Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017

Regulatorisk
Regulatorisk
"Förvärv av Royal Panda samt fortsatt riktigt bra organisk tillväxt och
lönsamhet i det tredje kvartalet."
– Gustaf Hagman, VD och medgrundare

"Förvärv av Royal Panda samt fortsatt riktigt bra organisk tillväxt och lönsamhet i det tredje kvartalet."
 – Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2017[1]

 • Intäkterna ökade med 40 procent till 55,6 MEUR (39,7). Den organiska tillväxten var 33 procent.
 • Intäkter från reglerade marknader var 25,3 procent (13,2) av totala intäkter.
 • Deponeringar i mobilen stod för 70 procent (67) av totalen. Totala deponeringar ökade med 56 procent till 193,1 MEUR (123,7).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 202 980 (156 389), en ökning med 30 procent. Antalet nya deponerande kunder uppgick till 97 210 (74 638), en ökning med 30 procent. Antalet återkommande deponerande kunder uppgick till 105 770 (81 751), en ökning med 29 procent.
 • EBITDA uppgick till 7,6 MEUR (9,8), motsvarande en EBITDA marginal om 13,7 procent (24,7). EBITDA justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 8,4 MEUR (9,8), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 15,1 procent (24,7).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 MEUR (9,4). EBIT justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 7,6 MEUR (9,4) motsvarande en justerad EBIT marginal om 13,7 procent (23,8).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,06 EUR (0,09).
 • Den 10 september stängdes möjligheten för kunder bosatta i Australien att spela på LeoVegas.

Händelser efter kvartalet slut

 • Spelintäkter, netto (NGR) uppgick till 14,9 MEUR (8,8) under de första 23 dagarna av oktober motsvarande en tillväxttakt på 70 procent.
 • LeoVegas förvärvade spelkoncernen som driver varumärket Royal Panda. Förvärvet av Royal Panda ligger i linje med strategin att fortsätta växa på reglerade marknader. Mer än hälften av intäkterna i Royal Panda kommer från Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 60 MEUR med en maximal earn-out inom ett år på ytterligare 60 MEUR.
 • Koncernen har tagit upp ett lån om 100 MEUR.
 • Med anledning av förvärvet av Royal Panda har styrelsen beslutat att justera de finansiella målen. LeoVegas lämnar de kortsiktiga finansiella målen för 2018 då de var fastställda utan hänsyn till större förvärv.
 • LeoVegas har i sikte att genomföra listbytet till Nasdaq Stockholm under första halvåret 2018.
 • Dotterbolaget Independent Mobile Productions får ökat fokus och byter namn till LeoVentures.
 • Robin Ramm-Ericson tar rollen som Managing Director i LeoVentures, lämnar därmed CXO-tjänsten i LeoVegas ledningsgrupp, samt kvarstår som ledande befattningshavare i koncernen.
 • Tjänsten Chief Product Officer (CPO) inrättas i ledningsgruppen. För tillfället är det LeoVegas tidigare Head of Product Jarl Modén som kommer att inneha rollen.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och medgrundare

Strategiskt förvärv
Efter kvartalets slut har vi genomfört ett strategiskt förvärv. Vi har de senaste två åren genomsökt spelmarknaden efter bolag som stämmer överens med vår övergripande expansionsstrategi. Strategin är att expandera i reglerade marknader och marknader som snart ska regleras. Vi gjorde det första förvärvet tidigare i år på den italienska marknaden genom förvärvet av Winga. Nu tar vi nästa steg och förvärvar Royal Panda som passar väl in i strategin med en stark närvaro i Storbritannien och ett fantastiskt varumärke.

Vi har jobbat hårt för att genomföra detta förvärv och kommer nu fokusera på att integrera det i verksamheten och se till att vi alla jobbar mot samma mål. En viktig pusselbit när vi tittar på förvärv är kultur och människor. Vi är övertygade om att detta är en stor framgångsfaktor. Den matchningen finns och vi har därmed väldigt bra förutsättningar för att enas i vår gemensamma strategi och fortsätta vår utveckling.

Royal Panda – ett nytt globalt varumärke
Royal Panda har på kort tid byggt upp ett spännande och starkt varumärke på en av våra viktigaste reglerade marknader – Storbritannien. Det är ett stort förvärv som vi gör efter en noga genomförd process. 

Med hjälp av det starka symbolvärdet i Pandan har man skapat ett premiumvarumärke bland spelare och som kommer att komplettera LeoVegas. Det ger oss två fantastiska varumärken som båda är globala, vilket gör skalbarheten i den fortsatta tillväxten enorm.

Royal Panda drivs av personer med lång erfarenhet från spelbranschen och det de har åstadkommit är imponerande. Teamet är starkt och deras effektivitet är fantastisk. Det visar sig inte minst i ett välfungerande marknadsföringsarbete.

Royal Panda jobbar med en egenutvecklad teknisk plattform och nyligen lanserade de Sport. Lanseringen ser väldigt lovande ut och varumärket Royal Panda fungerar bra även mot sportspelare.

Royal Pandas huvudmarknad är Storbritannien som i tredje kvartalet stod för 50 procent av intäkterna. Om bolaget hade varit en del av LeoVegas hade tredje kvartalet adderat 4,9 MEUR i intäkter från Storbritannien vilket skulle ökat intäkterna från Storbritannien in gruppen med 73 procent.

Royal Panda hade i tredje kvartalet intäkter på 9,8 MEUR (6,1) och en EBITDA marginal på 32 procent. Köpet görs med en köpeskilling om 60 MEUR. Om vissa finansiella milstolpar uppfylls efter 12 månader har Royal Panda rätt till en tilläggsköpeskilling om ytterligare 60 MEUR. För att ha rätt till maximal tilläggsköpeskilling ska verksamheten uppnå 50 MEUR i NGR (Net Gaming Revenue) varav 34 MEUR från Storbritannien och en total EBITDA på 15 MEUR. Den totala köpeskillingen kan alltså maximalt uppgå till 120 MEUR.

Förvärvet av Royal Panda för med sig att LeoVegas lämnar de kortsiktiga målen för 2018. Detta eftersom målen var fastställda utan hänsyn till större förvärv.

Finansiering
LeoVegas har en stark kassa som har använts till den initiala köpeskillingen. Utöver det har koncernen tagit upp lånefinansiering om 100 MEUR från banken för att ha fortsatt kapacitet att agera på framtida förvärvsmöjligheter. Av dessa 100 MEUR utgör 40 MEUR en Revolving Credit Facility (RCF). Finansieringen har en löptid på tre år och amorteringen börjar i det andra kvartalet 2019 med 10 MEUR per kvartal. Räntan på finansiering är cirka 2 procent.

LeoVegas har en stark balansräkning och ett positivt kassaflöde. Finansieringen säkerställer att LeoVegas har fortsatt förmåga att ta del av konsolideringen inom branschen.

Vår position – GameTech
Ända sedan LeoVegas grundades har vi varit extremt produkt- och teknikfokuserade. Vår innovativa och datadrivna marknadsföring är ett framgångsrecept. Allt är sprunget ur teknik och vi ser därför oss själva inte bara som ett mobilspelsbolag, utan som ett ledande techbolag i mobilspelsbranschen.

Att förklara LeoVegas för omvärlden när det kommer till identitet, kultur och arbetssätt återspeglas bäst genom termen GameTech. Jag är stolt över vår passion – "Leading the way into the mobile future" och kunna säga att vi leder utvecklingen i denna del av branschen.

Tredje kvartalet
Under tredje kvartalet uppgick intäkterna till 55,6 MEUR (39,7), vilket motsvarade en ökning med 40 procent. Den organiska tillväxten var 33 procent. EBITDA, justerat för jämförelsestörande poster relaterade till rådgivning vid förvärv samt arbete med notering på Nasdaq Stockholm, uppgick till 8,4 MEUR (9,8), motsvarande en justerad EBITDA marginal om 15,1 procent (24,7). Reglerade intäkter under kvartalet uppgick till 25,3 procent (13,2,).

Australien stängt
Som kommunicerats i samband med det andra kvartalet har vi beslutat att stänga ner Australien på grund av de legala förändringarna som skett. Vi stängde Australien den 10:e september. Under det tredje kvartalet bidrog Australien med 3,2 MEUR i intäkter. Det fjärde kvartalet blir alltså det första kvartalet där Australien helt och hållet är exkluderat. I det fjärde kvartalet förra året bidrog Australien med 5,8 MEUR i intäkter.

Satsning på LeoVentures och förändringar i ledningsgruppen
LeoVegas Mobile Gaming Group strävar efter att vara det mest innovativa, entreprenöriella och snabbaste växande bolaget på vår marknad. För att stärka detta momentum ger vi ökat fokus till vår venture-verksamhet IMP (Independent Mobile Productions) och byter samtidigt namn till LeoVentures. 

Min medgrundare Robin Ramm-Ericson tar nu rollen som Managing Director i LeoVentures, lämnar därmed CXO-tjänsten i LeoVegas ledningsgrupp, samt kvarstår som ledande befattningshavare i koncernen.

Förutom att växa existerande investeringar kommer vi att över tid utöka portföljen med andra strategiskt viktiga möjligheter för gruppen i linje med vår passion "Leading the way into the mobile future". I dagsläget ingår i LeoVentures:

 • Authentic Gaming (leverantör av Live Casino)
 • 21 Heads-up (leverantör av unika och innovativa kortspel)
 • LiveCasino.com (affiliate och community verksamhet inom Live Casino)

Nya investeringar inom LeoVentures kan bland annat vara interna och externa entreprenörer som kommer till oss med innovativa idéer, branschkunskap och som identifierat en tidig trend på marknaden, samt externa bolag som vi ser potential i att skala upp ytterligare.

Samtidigt inrättas tjänsten Chief Product officer (CPO) i ledningsgruppen. För tillfället är det vår tidigare Head of Product Jarl Modén som kommer att inneha rollen. Rekrytering till CPO pågår och vi tittar både på interna och externa kandidater.

Nasdaq Stockholm huvudlista
Sedan noteringen på Nasdaq First North Premier har vi förberett oss för ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista. Ett listbyte kommer stärka bolaget och ger oss en ännu tydligare kvalitetsstämpel när vi kommunicerar och samarbetar med myndigheter, licensgivare och partners. För institutionella investerare, både svenska men framförallt utländska, blir vi mer tillgängliga och attraktiva som bolag. Vår plan för listbytet är att det kommer ske under första halvåret av 2018.

Leo Safe Play
Ansvarsfull spelande är ett viktigt område som vi löpande arbetar med att förbättra. Till exempel har vi nu ett automatiserat system, som proaktivt upptäcker de kunder som uppvisat tendenser till ett osunt spelande. Detta gör att vi snabbare och mer effektivt kan hantera dessa kunder på ett ansvarsfullt sätt.

Alla hjälpmedel och verktyg går att hitta på Leo Safe Plays hemsida – www.leosafeplay.com Att lyfta ut det på en separat hemsida gör det mer synligt och lättare för våra kunder att hitta informationen.

LeoVegas är nu också medlem i SIS (Swedish Standards Institute) som kommer att sätta gemensamma europeiska standarder för rapportering kring spel på nätet. Detta kommer bidra till ett säkrare och tryggare spelande, vilket vi välkomnar. Det är också ett ytterligare bevis på att reglering är vägen till en mer mogen och hållbar marknad.

Marknader
För den italienska verksamheten planerar och jobbar vi för att under nästa år migrera den till vår egenutvecklade tekniska plattform. Fördelarna är framförallt en förbättrad spelupplevelse samt att det minskar komplexiteten inom det dagliga arbetet. Den senaste tiden har vi succesivt arbetat in LeoVegas som varumärke och växlat ut Winga. Numera är det endast LeoVegas som marknadsförs.

Danmark har fortsatt växa starkt och stod för 8 procent av intäkterna i kvartalet.

Kommentar om det fjärde kvartalet
De första 23 dagarna i oktober har börjat bra, med spelintäkter netto (NGR) på 14,9 MEUR (8,8), motsvarande en tillväxttakt på 70 procent. Den fina starten på det fjärde kvartalet visar att även om Australien är stängt har det inte påverkat intäkterna nämnvärt.

I det fjärde kvartalet förväntar vi oss att marknadsföring i relation till intäkterna bli högre än i det tredje kvartalet. Det kommer troligtvis bli den högsta siffran under 2017 då vi kommer att investera inför jul.

Med ett fantastiskt förvärv, en bra start på det fjärde kvartalet och en stark kassa har vi fortsatt stora möjligheter framöver och vi alla ser fram mot ett spännande fjärde kvartal!

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00

För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: SE: +46 (0) 8 5352 6408, UK: +44 (0) 20 3427 1914, US: + 1646 254 3364 Bekräftelse kod: 35 35 667 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/4pk3b55e

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com
Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73-612 26 67, viktor.fritzen@leovegas.com
Philip Doftvik, Head of Investor Relations: +46 73-512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com
Besöksadress: Sveavägen 59, Stockholm
Organisationsnummer: 556830-4033

Om mobilspelsbolaget LeoVegas
LeoVegas vision är att skapa den främsta spelupplevelsen och vara nummer ett inom mobilspel. Verksamheten präglas av prisbelönt innovation och stark tillväxt. LeoVegas teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. Det svenska moderbolaget LeoVegas AB (publ) investerar i företag som erbjuder spel via mobila enheter och datorer samt företag som utvecklar relaterad teknik. LeoVegas har fått stor uppmärksamhet internationellt och har vunnit ett flertal utmärkelser. Bland annat "Nordic Operator of the year", "Mobile Marketing Campaign of the year", "Innovation in Mobile and Tablet of the year" vid internationella EGR Awards. LeoVegas är utvecklat "Mobile-First" och ligger i framkant med den senaste teknologin på marknaden för mobilspel. Med bas i en framstående spelupplevelse, långsiktiga kundrelationer och etableringen av ett starkt varumärke har Bolaget med innovativ, effektiv och datadriven marknadsföring attraherat en kontinuerligt växande kundbas. Mobilspelsbolaget LeoVegas har sedan start visat stark tillväxt varje kvartal. Bolagets aktie är listad på First North Premier och Avanza Bank AB är Bolagets Certified Adviser. Mer om LeoVegas på www.leovegas.com och www.leovegasgroup.com

[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.