LeoVegas AB: Q4 rapport och flyttar finansiella mål från 2020 till 2021

Regulatorisk
Regulatorisk

Efter ett utmanade 2018 ser vi nu ökat momentum i verksamheten med ett rekordstarkt december och en positiv start på 2019. Det nya året har full fokus på expansion, kostnadskontroll, ökad lönsamhet och att fortsätta bygga världens bästa mobilcasino" – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

Fjärde kvartalet 2018: 1 oktober– 31 december 2018[1]

 • Intäkterna ökade med 25 procent till 84,5 MEUR (67,8).
 • Den organiska tillväxten i lokala valutor var 7 procent. Organisk tillväxt i lokala valutor exklusive Storbritannien var 14 procent.
 • EBITDA uppgick till 8,1 MEUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal om 9,6 procent (9,0).
 • Spelintäkter netto (NGR) från reglerade marknader var 33 procent (29) av total NGR.
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 327 156 (253 299), en ökning med 29 procent.
 • Antalet återkommande deponerande kunder uppgick 181 747 (124 890), en ökning med 46 procent.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,22 EUR (0,02) samt 0,22 EUR (0,01) efter utspädning.

Händelser under kvartalet

 • LeoVegas har ansökt om spellicens för den spanska marknaden. Godkännande och implementation beräknas ske under första halvåret 2019.
 • LeoVegas var bland de första operatörerna att få spellicens för både casino och sportspel i Sverige.

Händelser efter kvartalets slut

 • LeoVegas skjuter på de finansiella målen från 2020 till 2021 på grund av utvecklingen på den brittiska marknaden. Färdriktningen står dock fast med finansiella mål i absoluta tal om att nå 600 MEUR i intäkter och 100 MEUR i EBITDA.
 • Koncernens varumärke Pixel.bet tilldelades licens för casino och sportspel online i Sverige.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1,20 SEK per aktie (1,20) att utbetalas vid två tillfällen under året.
 • Intäkter uppgick till 28,7 MEUR (24,8) i januari motsvarande en tillväxttakt på 16 procent.

Kommentar från Gustaf Hagman, VD och koncernchef

2018 – ett lärorikt år för en sjuåring
2018 var det mest utmanade året i LeoVegas historia. Vi stötte på utmaningar vi tidigare inte ställts inför och fick se en avmattning i vår tillväxt som följd. Det var också ett år då vi genomförde ett antal strategiskt nödvändiga projekt som tar oss stora steg framåt på vår tillväxtresa. Det finns mycket kvar att göra och självklart kommer vi förbättra oss inom många områden. Vi har lärt oss mycket och vår utgångspunkt för att uppnå vår långsiktiga vision – att bli den globala marknadsledaren inom mobilt casino – är god. Vi är redan idag det mest uppskattade varumärket på hemmamarknaden Sverige och vi är live på fler marknader än någonsin. Vi är välinvesterade med egen teknik som gör oss skalbara och flexibla medan vi har tagit stora kliv inom spelansvar och regelefterlevnad. Vi har lanserat en multibrandstrategi vilken ger oss möjlighet att snabbt lansera fler casino-varumärken, och vi är redo att expandera till fler marknader under 2019 med övergripande fokus på kostnadskontroll och ökad lönsamhet.

I det fjärde kvartalet var vi också tillbaka till sekventiell tillväxttakt, efter en inbromsning under tredje kvartalet, och vi slutade året med en all time high omsättning i december och med en rekordhög kundaktivitet. Det nya året har också börjat lovande, gruppens deponerande kundbas är till exempel upp med 42 procent i januari. LeoVegas har precis fyllt sju år som bolag. Vi har åstadkommit mycket på kort tid men är fortfarande bara i början på vår tillväxtresa.

Siffror i det fjärde kvartalet
Under det fjärde kvartalet uppgick intäkterna till 84,5 MEUR (67,8), vilket motsvarade en ökning med 25 procent. Den organiska tillväxten i lokala valutor var 7 procent. Tillväxten påverkades, liksom under föregående kvartal, av en svag utveckling i Storbritannien under perioden. Exkluderat Storbritannien uppgick den organiska tillväxten för gruppen till 14 procent under kvartalet, vilket visar på en hälsosam underliggande tillväxt. Oktober var den svagaste månaden under kvartalet och december den starkaste.

EBITDA uppgick till 8,1 MEUR (6,1), motsvarande en EBITDA marginal om 9,6 procent (9,0). Vi har ökat våra investeringar i marknadsföring under kvartalet, bland annat för att säkerställa vår ledande position i Sverige inför regleringen, men även på andra nyckelmarknader. Marknadsföringskostnader uppgick till 37,9 procent under det fjärde kvartalet jämfört med 35,6 procent under det tredje kvartalet. Bolagets personal- och övriga rörelsekostnader i relation till intäkter var samtidigt kvar på en högre nivå än vi är nöjda med. Vi kommer nu arbeta med kostnadskontroll, effektivisering av våra arbetssätt samt ökad automatisering i verksamheten. Detta är även nödvändigt för att anpassa kostnadsmassan till ett ökat skattetryck i reglerade marknader.

Sverige – äntligen en reglerad marknad
Äntligen kom dagen vi väntat på då Sverige blev en reglerad marknad. Vi var bland de första bolagen att tilldelas licens, vilket i sig är en kvalitetsstämpel och befäster vår position som ledande, långsiktig och seriös aktör i branschen. I januari fick också LeoVegas varumärke Pixel.bet en spellicens i Sverige för casino och sportspel. Pixel.bet har ambitionen att ta positionen som det ledande varumärket inom esport-betting.

En reglerad marknad har omfattande riktlinjer inom ansvarsfullt spel. Vi har stor erfarenhet från andra reglerade marknader och vi har utvecklat organisationen och våra marknadsföringsmetoder för att erbjuda våra spel på bästa, hållbara sätt. Vi ser fram emot att arbeta sida vid sida med Spelinspektionen och våra licensierade konkurrenter för att säkerställa en sund och ansvarsfull marknad som förhindrar närvaro från olicensierade aktörer.

I och med omregleringen kan alla spelbolag med licens nu även ta plats i butikerna. LeoVegas blev först ut med detta i januari. Det finns ett viktigt symbolvärde i att synas fysiskt hos spelombuden i samband med att den nya spellagstiftningen träder i kraft. Vi kommer nu att kunna utmana det gamla monopolet på riktigt genom att få ökad exponering av vårt varumärke och finnas ännu närmare våra kunder i en ny miljö.

Regleringen möjliggjorde även för bolaget att lansera den populära betaltjänsten Swish på den svenska marknaden. Swish stärker vårt erbjudande gentemot kunderna och väntas sänka våra transaktionskostnader betydligt.

Förbättringar i produkten i kombination med en ökad marknadsföring har medfört ett starkt fjärde kvartal i Sverige, med 18 procent sekventiell tillväxt, vilket befäster vår position som det ledande casino-varumärket. Det nya året har också börjat positivt för LeoVegas i Sverige. Vi har sett en rekordhög kundaktivitet, med en 28 procentig ökning av vår svenska deponerande kundbas jämfört med samma period föregående år. Intäkterna i januari är samtidigt ner något jämfört med samma period förra året, vilket beror på att många kunder initialt utnyttjade sina välkomstbonusar, men även på vissa intrimningsutmaningar under de första två veckorna efter omregleringen samt att spelarna håller på att vänja sig vid vissa modifieringar i spelupplevelsen.

Det är fortfarande svårt att helt förutspå marknadsdynamiken i Sverige kortsiktigt, men med en rekordstor aktiv kundbas och ett stort antal spännande initiativ inom produkt och marknadsföring på gång under året står vi väl rustade på vår hemmamarknad. Vi är liksom tidigare övertygande om att vår produkt, kundupplevelse, kompetens inom spelansvar, ett urstarkt varumärke och vår datadrivna marknadsföring kommer leda till ökade marknadsandelar i Sverige.

Storbritannien
Storbritannien är Europas största spelmarknad och en marknad där LeoVegas långsiktigt ser fortsatt stor tillväxtpotential. Tillsammans med våra varumärken inom Rocket X, LeoVegas och Royal Panda har vi en unik multibrand-position inom casino. Kortsiktigt fortsätter marknaden att vara utmanande, och efter en omställningsperiod utgår vi nu från en ny, lägre nivå att växa från. Våra intäkter fortsatte att minska sekventiellt under det fjärde kvartalet men med gradvisa förbättringar i både intäkter och nyckeltal under perioden. Förbättringen har fortsatt på koncernnivå under januari månad. Än är det för tidigt att säga att Storbritannien har vänt, men vi är trygga med den plan som är utstakad.

Scale up markets
Vi är nöjda med utvecklingen i de flesta av våra marknader under det fjärde kvartalet. Tyskland fortsätter att vara en stark tillväxtmarknad och levererade ännu ett rekordkvartal med en tillväxt väl över 200 procent. Utöver Tyskland levererade bland annat Finland, Danmark och Kanada ett bra kvartal.

Förändringar i ledningsgruppen
Som tidigare kommunicerats har Richard Woodbridge anställts som ny Chief Operating Officer. Han började sin tjänst den 7 januari och har det övergripande ansvaret för det operativa arbetet inom LeoVegas. Richard är baserad på LeoVegas kontor på Malta.

Koncernledningen förstärks även med Avshalom Lazar som börjar som Chief Compliance & Legal Officer. Avshalom, som är baserad på Malta, kommer stärka koncernledningen genom en god kunskap om branschen samt förståelse och erfarenhet för de ökade kraven som ställs på bolag på reglerade marknader.

Vi inför även en ny roll i koncernledningen, Chief Product and Technical Officer (CPTO) där vi slår ihop CTO- och CPO-rollerna. Mattias Wedar är rekryterad till den nya tjänsten och börjar under våren. Mattias kommer närmast från en liknande roll och har gedigen erfarenhet inom produktutveckling och god branschkunskap. I och med detta får produkt- och teknikorganisationen en gemensam ledare vilket kommer öka effektiviteten och samarbetet inom gruppen.

Teknik
Vi har tidigare berättat om uppgraderingen av vår tekniska front end-plattform som skedde under det andra kvartalet. Detta har lett till en förbättrad sökordsoptimering och under det fjärde kvartalet såg vi en ökning i den organiska trafiken med mer än 70 procent jämfört med samma period föregående år. Vi väntar oss se fortsatt positiva effekter i kombination med vår datadrivna marknadsföring.

Våra brittiska varumärken under samlingsnamnet Rocket X har upplevt vissa tekniska problem vilket har påverkat plattformsprestandan under delar av perioden. Dessa är nu till stor del åtgärdade vilket bekräftas av en ökad omsättning och kundaktivitet i januari jämfört med december.

Vår teknikorganisation har haft en intensiv period och under det fjärde kvartalet gjordes tre parallella plattformsanpassningar till de lokalt reglerade marknaderna, Sverige, Tyskland och Spanien – ett svårslaget rekord. Vi börjar nu gradvis frigöra resurser för förnyat fokus inom produktinnovation, nya varumärken och marknader – områden som förväntas driva vår tillväxt framöver.

Finansiella mål och fokus på tillväxt med lönsamhet
Efter ett år belastat av ett antal externa faktorer och stora interna projekt står vi nu väl förberedda inför framtiden med fokus på lönsam tillväxt. Färdriktningen står fast med finansiella mål i absoluta tal om att nå 600 MEUR i intäkter och 100 MEUR i EBITDA. Dock väljer vi att skjuta målet ett år i framtiden till 2021, då vår anpassning till ökade regulatoriska krav på den viktiga brittiska marknaden medförde att vi tillfälligt tappade tempo jämfört med vår tidigare affärsplan.

Det står även klart för oss att de kommande åren kommer vara avgörande för vilka som blir de långsiktiga vinnarna i vår industri och vilka som inte mäktar med ökad komplexitet, regelefterlevnad, teknikutveckling och högre skattetryck. Vi står därför inför en väldigt spännande period inom spelindustrin och vi är väl förberedda.

I takt med att allt fler marknader blir lokalt reglerade med ökade krav på regelefterlevnad och högre skattetryck är det viktigt att vara ett bolag som är både snabbrörligt och med en storlek som medför skalfördelar. Vi är övertygade om att det krävs egenutvecklad teknik, en användarupplevelse i världsklass och att samtidigt vara väl investerad i ansvarsfullt spelande och regelefterlevnad – samt ha en diversifierad verksamhet både geografiskt och varumärkesmässigt. Utöver detta kommer vi även att se över vår marknadsföring och organisation, allt i linje med vårt fokus på tillväxt med ökad lönsamhet i en mer komplex omvärld.

Vi har även beslutat att genomföra en strategisk utvärdering av portföljbolagen inom LeoVentures. Detta är ett led i att ytterligare öka fokus inom bolaget på vårt slutmål, att bli den marknadsledande operatören globalt inom mobilt casino. Samtidigt tror vi även att de närmaste åren kan komma att erbjuda flera nya tillväxtmöjligheter inom casino för operatörer med styrkan och möjligheten att agera snabbt i takt med att mindre aktörer får svårt att anpassa sig till ökade krav och komplexitet.

Kommentar om det första kvartalet
2019 har börjat bra för LeoVegas, med intäkter i januari på 28,7 MEUR (24,8), motsvarande en tillväxttakt på 16 procent. Den underliggande kundaktiviteten är stark med en tillväxt i deponerande kunder på 42 procent jämfört med samma period föregående år.

Vi har nu tagit oss igenom ett både händelserikt och utmanande år med flera förvärv, utmärkelser, ökade regulatoriska krav, ett antal stora plattformsprojekt och ett listbyte till Stockholmsbörsens huvudlista. Vi på LeoVegas ser nu fram emot ett 2019 där vi sätter casino och spelupplevelse i centrum och där vi har full fokus på lönsam tillväxt.

Presentation av rapporten – idag klockan 09:00
För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av följande nummer: +46 (0) 8 56 61 84 67, UK: +44 (0) 84 44 81 97 52, US: +1 64 67 41 31 67, använd bekräftelse kod: 9775259 eller via – https://edge.media-server.com/m6/p/jtyut9im

Denna information är sådan information som LeoVegas AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustaf Hagman, VD och koncernchef: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com
Stefan Nelson, CFO, +46 (0) 8 410 367 66, stefan.nelson@leovegas.com
Philip Doftvik, Director of Investor Relations and Corporate Finance: +46 (0) 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas Mobile Gaming Group
LeoVegas passion är ”Leading the way into the mobile future”. LeoVegas är det ledande GameTechbolaget och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken – LeoVegas och Royal Panda samt flertalet, lokala varumärket i Storbritannien. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på www.leovegasgroup.com.


[1] Siffror i parentes är jämförelsetal med samma period ett år tidigare. Detta gäller genomgående för hela rapporten.