LEOVEGAS AB Q3 2022 RAPPORT PUBLICERAD

Regulatorisk
Regulatorisk

Den 31 augusti meddelade MGM Resorts International att de genom MGM Casino Next Lion, LLC, förvärvat ca 96 procent av aktierna i LeoVegas AB och avsåg avnotera aktierna i bolaget från Nasdaq Stockholm. Ytterligare 2 procent av bolagets aktier förvärvades under den förlängda anbudsperioden som avslutades den 22 september. Efter godkännande från Nasdaq Stockholm var sista dagen för handel den 22 september 2022. 

LeoVegas AB har fortsatt obligationer, ISIN:SE0015242854, noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. I enlighet med obligationsvillkoren har LeoVegas AB publicerat en kvartalsrapport för perioden tredje kvartalet 2022. Rapporten finns nu tillgänglig på LeoVegas Groups hemsida under Investor Relations.

Läs mer på www.leovegasgroup.com.