LeoVegas AB Q1: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Regulatorisk
Regulatorisk

“Hög lönsamhet och 44 procent tillväxt i sportvertikalen” – Gustaf Hagman, VD och koncernchef

FÖRSTA KVARTALET 2022: 1 JANUARI – 31 MARS

 • Intäkterna ökade med 2 procent till 98,5 MEUR (96,7).
 • Exklusive Nederländerna ökade intäkterna med 9 procent.
 • EBITDA uppgick till 14,1 MEUR (10,4) vilket motsvarar en marginal om 14,4 procent (10,8).
 • Antalet deponerande kunder uppgick till 455 843 (462 386), en minskning med 1 procent.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,07 EUR (0,02) både före och efter utspädning medan justerat resultat per aktie uppgick till 0,09 EUR (0,07).

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • LeoVegas registrerades som speloperatör i den kanadensiska provinsen Ontario, vilket är ett steg i tillståndsprocessen att få bedriva spel i reglerad miljö i Ontario. Den fjärde april omreglerades spelmarknaden och varumärkena LeoVegas och Royal Panda nylanserades samma dag som marknaden öppnades.
 • LeoVegas öppnar två nya tech-hubbar, en i Warszawa och en i Malaga. Planen är att rekrytera uppemot 100 utvecklare till kontoren de kommande två åren.
 • LeoVegas betalade ut den fjärde utdelningen (3,8 MEUR) av totalt fyra till moderbolagets aktieägare i januari.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Preliminära intäkter i april uppgick till 34.0 MEUR (32,6), vilket motsvarar en tillväxt på 4 procent och 12 procent exkluderat Nederländerna.
 • Under kvartalet har resultaträkningen belastats med en inkomstskatt för tidigare år om 14,9 MEUR. Skatten är hänförlig till koncernens dotterbolag Royal Panda, avseende åren 2015–2018, och är ett resultat av den skatterevision som tidigare har kommunicerats. Beloppet har med rimlig säkerhet fastställts per rapportperiodens slut och har därmed redovisats som inkomstskatt under kvartalet.
 • Dotterbolaget Blue Guru Games lanserade den 21 april sitt första spel The Nemean Lion. Spelet finns tillgängligt hos flera välkända operatörer. Under året kommer studion även lansera spel på den amerikanska marknaden.
 • LeoVegas vann priserna ”Online Casino of the Year” på Global Gaming Awards samt ”Online Gaming Operator” på International Gaming Awards.
 • LeoVegas har, via LeoVentures, valt att utnyttja sin option för att utöka ägandet i CasinoGrounds till 80 procent från tidigare 51 procent. Transaktionen väntas slutföras under det andra kvartalet.
 • LeoVegas har, via LeoVentures, ökat ägandet i e-sport betting operatören Pixel.bet till 90 procent från tidigare 85 procent.
 • I kallelsen till årsstämman den 19 maj föreslås bland annat en höjd utdelning till 1,68 SEK per aktie (1,60), att utbetalas vid fyra tillfällen under kommande tolv månaders period. Fullständig kallelse finns på bolagets hemsida.

KOMMENTAR FRÅN GUSTAF HAGMAN, VD OCH KONCERNCHEF

FÖRSTA KVARTALET
LeoVegas har börjat året stabilt och under det första kvartalet växte intäkterna med 2 procent. Exkluderat Nederländerna var tillväxten 9 procent. Tillväxten i sportvertikalen var hela 44 procent under kvartalet, främst drivet av varumärket Expekt. Vi rapporterar samtidigt en hög lönsamhet där EBITDA resultatet ökar med 35 procent jämfört med samma period föregående år. Den förbättrade EBITDA-marginalen på 14,4 procent förklaras främst av förbättrade betalnings- och leverantörsvillkor samt lägre marknadsföringsinvesteringar. Dessa faktorer har mer än väl kompenserat för ökade personalkostnader inom främst produkt och teknik, samt kostnader kopplade till strategiska projekt såsom USA-lanseringen. Resultatet påvisar sammantaget den skalbarhet som finns i vår affärsmodell.

Marknadsföringskostnader i relation till intäkter uppgick till 30,3 procent under kvartalet och är den lägsta siffran sedan det andra kvartalet 2020. Vår marknadsföringsstrategi är att vi konsekvent arbetar med att optimera våra marknadsföringsinvesteringar baserat på datadrivna beslut. Vi förväntar oss en viss ökning av våra marknadsföringsinvesteringar under det andra kvartalet, kopplat bland annat till den nyligen reglerade kanadensiska provinsen Ontario där vi har höga tillväxtambitioner.

PRODUKT OCH TEKNIK
Att investera och ständigt vara innovativa inom Produkt- och Teknikområdet är ett måste för att vi ska fortsätta ligga i framkant i spelindustrin. Ett kvitto på att vi gör rätt saker är att vi i april vann priserna ”Online Casino of the Year” av Global Gaming Awards samt ”Online Gaming Operator" av International Gaming Awards – vi fortsätter helt enkelt att leverera en spelupplevelse i världsklass!

För att säkerställa att vi har de resurser som krävs för att fortsätta leverera på våra ambitiösa tillväxtplaner öppnar vi upp två nya tech-hubbar, en i Warszawa och en i Malaga, dit vi planerar att rekrytera uppemot 100 nya utvecklare under de kommande två åren. Dessa satsningar säkerställer att koncernen även i framtiden kommer att erbjuda den bästa spelupplevelsen med de senaste innovationerna inom bland annat casino, sport, betalningar och personalisering. 

Något som måste beröras är Rysslands oacceptabla invasion av Ukraina. När det skedde beslutade vi omedelbart att sluta erbjuda vadhållning på rysk och belarusisk idrott. Då vi dessutom har ett fyrtiotal kollegor i Ukraina har det varit en extra känslosam situation för bolaget. Vi har vidtagit åtgärder för att stötta de berörda och deras familjer med exempelvis omlokalisering till Sverige eller andra länder. Jag vill passa på att lyfta fram dessa kollegor som, trots den hemska situationen, otroligt nog fortsätter att arbeta och varje dag leverera värde till LeoVegas.

MARKNADER
De flesta av våra huvudmarknader fortsätter att prestera väl. Sverige sticker återigen ut med att nå nya rekordnivåer och vi befäster vår position som den största privata aktören på vår hemmamarknad.

Den fjärde april omreglerades spelmarknaden i Ontario och vi nylanserade varumärkena LeoVegas och Royal Panda samma dag som marknaden öppnades upp. Starten har varit lyckosam och Ontario är koncernens nionde lokalt reglerade marknad. Vi har under kvartalet lämnat in vår licensansökan i Nederländerna medan LeoVegas expansion till USA, med New Jersey som första delstat, löper på enligt plan. I USA ska även vårt portföljbolag Blue Guru Games lansera sina slotspel under andra delen av året, vilket ger ytterligare tillväxtmöjligheter för gruppen. Vi har positiva erfarenheter från att verka i reglerade miljöer och har höga tillväxtambitioner i såväl Nordamerika som Europa under de kommande åren.

KOMMENTAR TILL DET ANDRA KVARTALET
Preliminära intäkter för april månad uppgick till 34.0 MEUR (32,6), vilket motsvarar en tillväxt på 4 procent och 12 procent exkluderat Nederländerna.

PRESENTATION AV RAPPORTEN – IDAG KLOCKAN 09:00

 • För att delta i telefonkonferensen och därmed kunna ställa frågor, vänligen ring in på något av
  följande nummer: +46(0) 8 50 69 21 80, UK: +44 (0) 20 71 92 80 00, US: +1 63 15 10 74 95, använd
  bekräftelse kod: 6260157# eller via – https://edge.media-server.com/mmc/p/7ujfzud3